Trähusbarometern visar på en fortsatt svag efterfrågan på trähus under första halvan av 2014.

Trähusbarometern pekar uppåt

Orderingången för svensk trähusindustri ökar även om den ännu ligger på en fortsatt rekordlåg nivå. Det skriver TMF i sin Trähusbarometer som presenterades 2013-08-28. Ökningen kommer dock att få genomslag i byggstarter först under nästa år och det innebär att prognosen på 4 000 antalet påbörjade småhus ligger fast under 2013. 2014 förväntas en försiktig ökning på 10 % vilket ger 4 500 påbörjade småhus.

- Tyvärr ser vi inget som under årets första hälft påverkar branschens prognos för påbörjade småhus under innevarande år, och det gör att prognosen ligger fast. Däremot ser vi en försiktigt positiv utveckling för orderingången för årets första sju månader vilket tyder på ett ökat antal påbörjade småhus under 2014, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Ledtiden för uppförande av småhus är sex till nio månader från order till byggstart förutsatt att bygglov finns.

- Boende i eget småhus utgör fortsatt drömboendet för majoriteten av svenskarna säger Gustaf Edgren. Därför är det angeläget att de politiska och ekonomiska förutsättningarna tar hänsyn till detta. Finansieringsmöjligheter samt att få fram byggbar mark för attraktiva trädgårdsstäder i direkt närhet till urbana tilväxtregioner, är de viktigaste frågorna att lösa.

TMF tar fram statistik som visar värdet av orderingången för respektive månad sedan 2007. I statistiken deltar 27 trähusföretag som är medlemmar i TMF, och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 60 procent. Monteringsfärdiga trähus står för ungefär 80 procent av den totala småhusmarknaden.Under januari t om juli 2013 ökade det totala ackumulerade värdet för orderingången, inklusive export, med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Värdet för juli 2013 ökade med 11 procent jämfört med juli 2012.   

För att läsa mer om Trähusbarometern, se www.woodnet.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält