Den epoxy som Titania använder vid relining innehåller inte Bisfenol A.

Inte hälsofarligt Bisfenol A i Titanias epoxy

Bisfenol A är ett ämne som i extremt stora mängder kan vara skadligt för människor. Bisfenol A förekommer i framförallt plastprodukter och matförpackningar, men även i vissa typer av epoxy som används för relining av rör i fastigheter vid renoveringar. Den epoxy som Titania använder, innehåller dock INTE farliga halter av Bisfenol A.

Bisfenol A används idag i många förpackningar och EFSA, European Food Safety Authority har en maxgräns för tillåten dagligt intag på 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag under hela livet, utan risk för hälsan. I snitt får svensken i sig endast några få mikrogram per dag, dvs långt under gränsvärdet enligt Livsmedelsverket. 

Titania använder två typer av epoxy från två tillverkare för relining med strumpmetoden och båda tillverkarna intygar att deras epoxy efter härdning inte innehåller Bisfenol A. Se intygen nedan: 

Hexion

MC-Bauchemie

Utredning om relining av vattenrör

Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att under 2012/2013 undersöka om Bisfenol A kan läcka ut i dricksvattnet när man relinat rören med epoxy innehållandes Bisfenol A. Utredningens resultat skall presenteras en bit in på 2013 och Titania kommer att följa upp vad utredningen kommer fram till, trots att den epoxy som Titania använder, alltså inte innehåller Bisfenol A när epoxyn stelnat. För att läsa mer om utredningen, se Kemikalieinspektionens hemsida. 

Information om Bisfenol A på Livsmedelsverkets hemsida

Enligt Livsmedelsverket så finns Bisfenol A främst i  "plastprodukter som CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, kameraskal, epoxyfärger, epoxylim, tryckfärger och kopieringspapper." 

Mindre än fem procent av all producerad bisfenol A används i olika typer av matbehållare, till exempel nappflaskor (inte sedan mars 2011) och konservburkar, och i enstaka artiklar för mikrovågsvärmning, genomskinliga pipmuggar och förvaringskärl samt hårda vattenflaskor som används vid sport.

Sedan den första mars 2011 är det inte längre tillåtet att tillverka nappflaskor med bisfenol A och sedan 1 juni 2011 är det inte längre tillåtet att sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker inom EU. 

Regeringen har även lagt fram ett förslag om förbud mot all användning av bisfenol A i barnmatsförpackningar från 1 januari 2013.

Hur mycket bisfenol A får vi i oss?

Det totala genomsnittliga dagliga intaget av bisfenol A från mat och dryck i Sverige uppgår till några få mikrogram per kg kroppsvikt och dag, både för barn och vuxna. Det kan jämföras med det tolerabla dagliga intaget på 50 mikrogram per kg kroppsvikt och dag, senast bekräftat av Efsa 2011. TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för hälsan.

I högerkolumnen på följande länk på Livsmedelsverkets hemsida kan man ta del av fler rapporter om Bisfenol A. 

Gränsvärden

Gränsvärdet för bisfenol A i livsmedelsförpackningar av plast är 0,6 milligram per kilo livsmedel.  

Är det farligt med bisfenol A?

Risken för att ämnen i plastmaterial som förs över till maten ska skada hälsan är mycket låg. Den mängd bisfenol A som barn kan få i sig via material som kommer i kontakt med livsmedel är så liten att den inte innebär någon risk för barnets hälsa.

Vid djurförsök där man gett djuren höga doser har man sett effekter på fortplantningen och på organ- och kroppsvikter. Dessa effekter förekommer inte vid de låga doser som vi människor utsätts för. 

Se frågor och svar om Bisfenol A på Livsmedelsverkets hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält