Titania har i den nya stadsdelen Kristineberg i Vallentuna kommer Titania att bygga 40 kedjehus, 75 radhus och 12 villor – sammanlagt 127 bostäder.

Titania vinner markanvisningstävling i Vallentuna – ska bygga 127 bostäder

Titania har i hård konkurrens tagit hem ytterligare en markanvisningstävling. Det gäller stadsdelen Kristineberg i Vallentuna. Det innebär att Titania under våren 2017 tecknar avtal med Vallentuna kommun om köp av mark för nyproduktion av totalt 127 bostäder. – Vallentuna är en snabbt växande kommun som satsar stort på tillväxt och utveckling. Det känns väldigt bra att vi kan vara med och bidra så kommunen även kan erbjuda nya och moderna bostäder till ett växande invånarantal, säger Wojciech Wondell, projektchef vid Titania.

Kristineberg ligger strax öster om Vallentuna centrum. Området är inne i ett expansivt skede och ska utvecklas till en stadsdel med omkring 1 800 bostäder av olika slag, skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.

Titanias del i projektet omfattar 40 kedjehus, 75 radhus och 12 villor som totalt omfattar en bruttoarea på närmare 20 000 kvadratmeter. Totalt har 28 företag bidragit med 170 anbud som utvärderats utifrån de tre olika kriterierna gestaltning, miljö och hållbarhet samt pris.

– Att vi får det här uppdraget känns som ett kvitto på att vi arbetar på ett rätt och attraktivt sätt, säger Wojciech Wondell, som hoppas på ett långsiktigt samarbete med Vallentuna kommun.

Under uppbyggnaden av den nya stadsdelen kommer hänsyn att tas till värdefulla grönområden. Här finns bland annat hällmarkstallskog och stora tallar som är över 300 år gamla. Från Vallentuna kommuns sida är man noga med att Kristineberg blir en grön stadsdel med goda möjligheter till rekreation.

Inom Kristineberg planeras för två områden med tätare och högre bebyggelse i flerbostadshus, ett i norr och ett i söder. Områdets centrum med butiker och restaurang ska placeras i den södra delen.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält