Fasad på flerfamiljshus som är under byggnation.

Titania och Sveriges största passivhusprojekt

Titania utför alla installationsarbeten (el, tele, data, VVS, styr, ventilation) i Wallenstams klimatsmarta passivhus med 196 hyresrätter som håller på att byggas intill Poseidons torg i Handen, söder om Stockholm. Projektet är ett svar Sveriges största passivhusprojekt.

Den totala bostadsytan uppgår till 15 628 kvm, varav 1 980 kvm är lokaler och utöver finns även 5 400 kvm kallgarage. Det nya bostadsområdet med de sju passivhusen blir ett av de största i Sverige med hus av denna typ och ligger i absolut framkant när det gäller nytänkande, innovation och användande av ny teknik, där det övergripande målet är att husen skall ha så låg energiförbrukning som möjligt. Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre prestanda än nybyggnadskraven enligt Boverkets krav BBR 16 (BFS 2008:20).

Att Titania utför installationerna av ett av Sveriges mest avancerade installationssystem i dessa passivhus, är en effekt av företagets ökade fokus på hållbart byggande, i enlighet med kundernas nuvarande och framtida önskemål och krav. Att bygga passivhus med låga driftskostnader, är en verksamhetsdel som är ett prioriterat område för Titania och som Titania kommer att investera mycket resurser i under kommande år, för att bli ett av de absolut ledande företagen inom detta i område i Stockholms län.    

Vilka arbeten och installationer har Titania utfört i passivhusprojektet på Poseidons gränd?

- Titania har varit engagerade i projektet redan från konceptstadiet och deltog aktivt vid framtagande av ritningar och tekniska lösningar. Tillsammans med Wallenstam och projekterande företag kom vi fram till en modell för utförande som var optimerat både ur energi- och utförandesynpunkt.

- Titania har installerat ett modernt FTX ventilationssystem av märket Exhausto som återanvänder värmen i frånluften för att värma upp den kalla tilluften. Systemet är så effektivt att inga konventionella element kommer att behöva installeras i lägenheterna. Tilluftsdonen är specialanpassade och ligger i golven. 

 - En undercentral för kyla samt undercentralen för värme där energin tas från borrad bergvärme.

 - Alla centrala installationer i lägenheterna dras under golven istället för i väggarna som man gör i konventionellt byggande, för att slippa de synliga dragningarna. Inga installationer görs i lägenhetsavskiljande väggar, vilket leder till att speciella sockeldoser används för att koppla ledningarna som ligger under golvet. Se bild 1 nedan.

 - Prognosstyrning av husets värmebehov samt temperaturgivare i varje lägenhet är installerade för att reglera temperatur i lägenheterna utifrån utetemperaturen, för att minimera energiförbrukningen.

 - Avloppsvärmeväxlaren i garaget tar till vara spillvärmen från avloppsvattnet från lägenheterna, som sedan används för att värma upp huset.

 - I varje lägenhet har Titania installerat utrustning för individuell mätning av varm- och kallvatten. Samtliga installerade blandare och duschmunstycken av snålspolande modell, för att minska vattenförbrukningen.

- En stor andel av dagvattenledningar och spillvattenledningar är extra isolerade, för att minska värmeförlusterna från rören.

- LED armatur med belysningsstyrning är installerade i samtliga hus för minskad elförbrukning.

- Under byggprocessen så vidtog Titania även aktiva åtgärder för att sänka energiförbrukningen, bland annat installerades tillfällig fjärrvärme i fastigheterna under byggnation för att minska elförbrukningen för uppvärmning.

 

För att se fler bilder från projektet på Poseidons gränd från studiebesöket den 21 februari, klicka här för att komma till Titanias Facebook.

Läs även mer om projektet på Wallenstams hemsida.

Mer intressant information om byggnationer av passivhus finns på Energi- och Miljötekniska föreningens hemsida. 

Bild 1: Sockeldosa

För fler bilder från projektet gå in på Titanias Facebook, klicka här. 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält