Titania stambyter Brf Höstfibblan 8 och Brf Strutsfarmen under år 2013.

Titania stambyter Brf Höstfibblan 8 och Brf Strutsfarmen!

Titania har vunnit två upphandlingar avseende stambyte, nämligen för Brf Höstfibblan 8 i Täby och Brf Strutsfarmen i Solna och båda entreprenaderna har precis påbörjats, läs mer om respektive projekt nedan.

Stambyte Brf Höstfibblan 8

Titania har fått i uppdrag att under år 2013 stambyta totalt 193 lägenheter i Brf Höstfibblan 8:s fastigheter i Täby. Förutom själva stambytet skall Titania även genomföra elstigarbyten, för att uppdatera och uppgradera elsystemen i fastigheterna.

Bostadsrättsföreningens fastigheter som byggdes 1956, består totalt av 193 lägenheter som upptar totalt 19 064 kvadratmeter samt totalt 11 lokaler med en yta på totalt 4 566 kvadratmeter. 

Entreprenaden som tilldelats Titania avser utbyte av vatten- och avloppsinstallationer (kallvatten, varmvatten och spillvattenrör) samt installation av ny varmvattencirkulation, så kallad VVC i fastigheterna. Stambyte skall göras i samtliga 193 kök och i 45 stycken WC utrymmen, dock skall inga badrum stambytas, då dessa redan stambytts tidigare. De wc-utrymmen som stambyts, skall även renoveras för att återställas i sin helhet efter stambytet. Tvättstugorna i fastigheterna skall även stambytas av Titania. 

Det finns även option att installera ny köksinredning och utföra elarbeten samt arbeten i hyresgästlokaler.

Titania skall utföra arbetena för Brf Höstfibblan 8 i form av totalentreprenad, dvs Titania ansvarar för allt från framtagning av ritningar och övriga projekteringshandlingar ända fram till dess att entreprenaden blivit slutgodkänd. 

Se fler bilder på projektet under fliken Våra projekt! 

Besök gärna föreningens hemsida för att läsa mer.

 

Stambyte Brf Strutsfarmen

I kvarterat Solna Filmstaden 14 på Råsundavägen 152 i Solna har Titania vunnit upphandlingen av ett stambyte för bostadsrättsföreningen Strutsfarmen, där arbetet påbörjades i december 2012 och beräknas slutföras i maj 2013.

Bostadsrättsföreningens fastighet som byggdes färdigt 1951 skall stambytas och i samband med detta skall samtliga badrum, WC-utrymmen och andra våtutrymmen i fastigheten renoveras. Totalt finns 28 lägenheter i denna fastighet samt en lokal på 78 kvadratmeter. 

I det förfrågningsunderlag som ligger till grund för entreprenaden finns noga specificerat vad Titania som entreprenör skall utföra i fastigheten. Vid uppbilning av bjälklagen i samband med våtrumsrenoveringarna skall Titania skall bland annat komplettera armeringen och se till att gjuta igen golven i enlighet med gällande regler. I samband med uppbilningen av bjälklagen skall utslitna rör och stammar bytas ut mot nya i både väggar och golv.

När stammar och rör är bytta, skall våtrummen byggas upp i sin helhet igen, med nya väggar, tätskikt skall sättas innan nya ytskikt på golvar och väggar sätts osv. I grundstandarden ingår vita kakelplattor, men möjligheter finns för de boende att göra så kallade tillval, dvs välja andra material än de som ingår i grundstandarden som föreningen betalar för.

Väggar och golv i övriga utrymmen i fastigheten som berörs av stambytet skall bilas upp för att komma åt att byta de befintliga rören och stammarna, som skall bytas ut mot helt nya rör. Även köken skall stambytas, vilket dock endast kräver mindre rivning, eftersom man i köken försiktigt monterar ned köksutrustning, skåp etc som sitter i vägen för att komma åt de gamla rören. När rören är bytta, monteras köket upp igen. 

Upphandlingen genomförs som en totalentreprenad där Titania har det fulla ansvaret för hela byggprocessen, från framtagande av ritningar och bygghandlingar till att se till att få en godkänd slutbesiktning på hela projektet. Titania lämnar även 10 års garanti för tätskiktet på väggar och golv i våtrum för material, arbete och följdskador.  

Se fler bilder på projektet under fliken Våra projekt! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält