Titania ställer ut "Tingstorget" på Business Arena Stockholm

Titania ställer ut "Tingstorget" på Business Arena Stockholm

I detta tidevarv, då ett starkt miljöfokus kombineras med kraftig befolkningsökning i Sveriges större städer, har förtätning av stadsmiljön blivit en lösning som används och diskuterats flitigt. I årets upplaga av Business Arena Stockholms demonstrerar Titania hur man kan genomföra en förtätning av miljonprogram i större skala.

Business Arena arrangeras årligen av Fastighetsnytt Förlags AB, i samarbete med cirka 140 partnerföretag från branschen, och har sedan den första upplagan (2001) kommit att bli Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Evenemanget hålls i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå samt under Almedalsveckan och fokuserar på en rad aktuella frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges utveckling.

En av anledningarna till att Titania ställer ut i årets upplaga av Business Arena Stockholm är att det har vuxit fram ett stort intresse kring Titanias nyproduktionsprojekt ”Tingstorget”. Tingstorget är en ny form av projekt som, förutom att det resulterar i förtätning av miljonprogram, även väckt intresse för att det genomsyras av ett helhetstänk runt, och fokus på, social hållbarhet. Man frågar sig på sina håll om detta projekt kan vara stilbildande vad gäller stadsförtätning och kontinuitetsskapande.

Business Arena Stockholm kommer i år äga rum den 16-17 september i Waterfront Congress Centre.

Läs mer om Business Arena

Läs mer om Tingstorget

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält