MusIQfestivalen

Titania sponsrar MusIQfestivalen

I år, 2016, arrangeras för första gången, i Täby Centrum, Musiqfestivalen – en välgörenhetskonsert arrangerad av Musikstil tillsammans med IQ. Förutom att underhålla och sprida glädje har festivalen som syfte att upplysa ungdomar om alkoholens konsekvenser och därigenom påverka deras dryckesbeteende. Som byggherre för bostäder i Täby kommun vill Titania vara med och sponsra verksamheter som bidrar till lokalsamhällets välmående och skapar positiva förebilder för de lokala ungdomarna. Att sponsra MusIQfestivalen är ett naturligt steg i denna strävan.

Tid, plats och artister

MusIQfestivalen kommer äga rum i Täby Centrum lördagen den 4:e juni klockan 14:00. Det kommer vara gratis entré.

Följande artister kommer uppträda:

 • Sara Varga
 • Nicke Borg
 • Martin Melin
 • Maria Hazell
 • Tommy Nilsson
 • Susie Päivärinta
 • Emelie Irewald
 • Nicolas Strömbäck
 • Michael Fannon
 • Kitty Lingmerth
 • Vo Pam
 • Catfight
 • Etta Zelmani
 • Keyra
 • Bella & Filippa

Om Musikstil

Musikstil är en musikskola som grundades år 2004 med syfte att ”bygga en bro mellan utbildning och bransch”. Alla undervisande pedagoger på Musikstil är även verksamma musiker med kopplingar till några av Sveriges största scener.

På Musikstil arbetar man med modern musik utifrån elevernas förutsättningar och erbjuder kurser i piano/keyboard, singer/songwriter och musikproduktion/dj, med mera.

Idag samarbetar Musikstil flera andra skolor i Täby och är den största privata aktören i kommunen.

Källa: www.musiqfestivalen.se

Om IQ

IQ:s uppdrag, vision och verksamhetsområden är, enligt egen utsago, följande:

Uppdrag

Att bidra till en smartare syn på alkohol, en syn som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar.

Som målgrupp för IQs verksamhet står såväl enskilda individer som samhällets aktörer.

Vision

Ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

IQ arbetar för att de vuxna som vill dricka, dricker alkohol på ett medvetet sätt, grundat på egen kunskap och insikt om de risker som alkohol kan innebära.

IQ vill att alkoholdrycker ska vara helt borta från vissa områden – trafiken, graviditeten, på arbetet och bland barn och ungdomar.

IQ vill dessutom att aktörer i samhället verkar för att aktivt visa att det är en restriktiv syn på alkohol som gäller i Sverige.

Verksamhetsområden

IQ arbetar inom tre verksamhetsområden: Kommunikation, IQs nätverk och Kunskap.

Kommunikation

Här gör IQ kampanjer och aktiviteter, riktade till enskilda människor, för att öka medvetenheten om riskerna med alkoholkonsumtion och därmed stärka en måttfull attityd till alkohol. Primär målgrupp är unga vuxna och sekundär målgrupp är tonårsföräldrar. Syftet är att uppmuntra till eftertanke och reflektion.

IQs nätverk

Här finns IQ-projekten och de personer som är medlemmar i nätverket. Verksamheten innefattar nätverksträffar, andra konferenser och möten samt identifiering och diplomering av IQ-projekt.

Syftet är att få igång en folkrörelse för en smartare syn på alkohol, där många aktörer genomför aktiviteter som förebygger problem med alkohol. Syftet med nätverket i sig är att skapa ett rikstäckande forum för engagerade människor där de kan utbyta kunskap, erfarenheter och inspireras till goda insatser.

Kunskap

IQ tar fram ny kunskap om attityder och om olika aspekter inom alkoholfrågan, paketerar och presenterar den. Syftet är att ge människor och organisationer breddad och fördjupad kunskap samt ökad medvetenhet om alkoholens risker och den roll den spelar i Sverige, så att beslut om åtgärder och aktiviteter kan fattas utifrån en mer heltäckande bild.

Källa: www.iq.se

 

Intressanta länkar

Läs mer om MusIQfestivalen.

Läs mer om Musikstil.

Läs mer om IQ.

Läs mer om Titanias sponsring av Musiqfestivalen.

Läs mer om Titanias övriga sponsring.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält