Rören filmades först för att hitta eventuella hål där råttorna tog sig in.

Titania monterar råttfällan WiseTrap

Titania anlitades av kunden för att filma rören i bottenplattan i fastigheten, då man fått problem med råttor. Som resultat av filmningen kom man fram till att den moderna råttfällan WiseTrap var lösningen på kundens problem!

Filmning

Först så filmades rören för att se om det fanns några hål eller liknande för att konstatera var råttorna kom in i fastigheten. I offerten som kunden fick ingick följande arbetsmoment: 

  • Inspektion av samlingsledning i bottenplatta  
  • Inspektion av avstick från samlingsledning.
  • Inspektion utgående ledning till kommunledning
  • Dokumentation av rör med protokoll och DVD enligt T-25
  • Spolning av rör innan filmning ingår 

Montering av WiseTrap- Den intelligenta råttfällan

När filmningen var klar, föreslog Titania att den patenterade WiseTrap råttfällan skulle monteras för att komma tillrätta med råttproblemen. WiseTrap är en patenterad råttfälla som placeras direkt i avloppsledningen. När råttans rörelser och kroppsvärme registreras aktiveras fällan och skjuter ut en bunt stavar med stor kraft. Stavarna är avsedda att krossa råttans ben utan att tränga igenom huden och råttan avlivas snabbt och smärtfritt och spolas ut med avloppsvattnet. Stavarna dras in igen, varefter fällan åter är klar att aktiveras. WiseTrap påverkar inte flödet i avloppsledningen och kamerainspektion eller spolning av avloppsledningen kan utföras utan problem, utan att fällan behöver demonteras eller avaktiveras. 

WiseTrap består av en fällaenhet och en elektronisk styrenhet. WiseTrap monteras av en person från markytan direkt i avloppsledningen med hjälp av monteringsstången. Styrningen placeras på en hängare pecis under brunnslocket och betjänas från markytan.

Läs mer om WiseTrap här! 

Se video hur WiseTrap fungerar här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält