Titania-koncernen är alltid intresserad av att komma i kontakt med institutioner, företag, privatpersoner eller andra aktörer som är intresserade av att finansiera hela eller delar av våra spännande och lönsamma projekt inom ombyggnation och nyproduktion.

Titania-koncernen söker investerare

Titania-koncernen är alltid intresserad av att komma i kontakt med institutioner, företag, privatpersoner eller andra aktörer som är intresserade av att finansiera hela eller delar av våra spännande och lönsamma projekt inom ombyggnation eller nyproduktion av fastigheter. Titania är främst intresserat av finansiering av enskilda projekt eller delar av projekt där koncernen kan erbjuda hög avkastning mot relativt låg risk.

Titania-koncernen utför varje år ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt i egen regi där vi antingen uppför nya byggnader från grunden på friköpt mark eller förädlar hela eller delar av befintliga byggnader. I det senare fallet kan det t ex handla om ombyggnation av råvindar i centrala lägen i Stockholms innerstad till exklusiva vindslägenheter, ombyggnationer av kontorslokaler till välplanerade bostadsrättslägenheter med mera. I båda fallen köps lokalen/råvinden av Titania som genomför hela ombyggnationen för att sedan sälja de färdiga lägenheterna i egen regi.

Titania är i dagsläget i huvudsak fokuserade på bostadsproduktion och varje projekt varar 1-3 år. Bostäderna säljs på ritning eller efterhand som de färdigställs. Vi är också engagerade i projekt som gäller produktion eller förädling av hyresrättsbostäder. Dessa projekt har en längre tidshorisont och kan vara upp till 5 år innan vi har förädlat klart fastigheterna och säljer till aktörer mer inriktade på förvaltning. I dagsläget finansieras dessa projekt dels med eget kapital och dels med vanliga banklån.

Vi är dock alltid intresserade av kontakter med institutioner, företag, privatpersoner eller andra aktörer som är villiga att finansiera hela eller delare av våra projekt. Vi är främst intresserade av finansiering av enskilda projekt eller delar av projekt där vi kan erbjuda hög avkastning mot relativt låg risk.

Vi söker främst kontakter med passiva investerare som efter erforderlig due diligence, presentation av projektet och tillställande av säkerheter låter oss sköta genomförandet av projekten självständigt. Ersättningen för en sådan investering blir en fixerad garanterad ersättning för investerat kapital plus ett visst påslag på detta om avkastningen på projektet blir god. Vi erbjuder med andra ord att betala relativt hög ränta för de pengar som investerare lånar ut till Titania, med möjligheter till bonus vid framgångsrika projekt.

Vi är mindre intresserade av investeringsupplägg där den potentiella avkastningen är högre, men investeraren även är med och delar risken för sämre avkastning eller förlust med Titania. Delägarskap i koncernen eller dess bolag är inte aktuellt i dagsläget, däremot kan vi absolut tänka oss att det för enskilda projekt sätts upp ett bolag specifikt för projektet där externa investerare blir delägare. 

För exempel på intressanta projekt att investera i, vänligen klicka här! 

För att läsa Titanias årsredovisningar, se kreditupplysningar samt övrig information, intyg, certifikat etc om koncernen, se rubriken "Dokumentation om Titania"

För mer information om ovanstående, kontakta Titania-koncernens VD Einar Janson på einar@titania.se 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält