Med start augusti 2013 skall Titania genomföra stambyte i totalt 78 lägenheter i Stenhamra på Ekerö för det kommunala fastighetsbolaget AB Ekerö Bostäder.

Titania genomför stambyte för AB Ekerö Bostäder

För AB Ekerö Bostäders räkning skall Titania under dryga två år stambyta och genomföra badrumsrenoveringar i totalt 78 lägenheter fördelat på fyra etapper i Stenhamra i Ekerö kommun. Utöver detta skall även vindarna i fastigheterna tilläggsisoleras och yttertaken skall bytas ut. Projektet startar i augusti 2013 och beräknas färdigt i november 2015.

Fastigheterna som skall stambytas byggdes 1968-1970, består av två våningar och är fördelade på fyra huslängor med tre eller fyra trapphus i varje fastighet. Badrummen som skall renoveras i är i många fall i orginal sedan husen byggdes och har plastmatta på väggar och golv. Tack vare renoveringarna som Titania skall genomföra, så får samtliga badrum kakel på väggar och klinker på golven och taken skall målas.

Förutom renoveringarna av badrummen så omfattas även kök och kokvrår av stambytet. Yttertaken på samtliga fastigheter skall även bytas i samband med stambytet och vindarna skall tilläggsisoleras. Dessutom monteras nya armaturer under köksskåp vid diskbänk, extra eluttag vid arbetsbänk samt jordfelsbrytare i centralerna till respektive lägenhet för att säkerställa elsäkerheten.

VA- och VVS-arbetena i entreprenaden omfattar i huvudsak:

- Utbyte av hela spillvattensystemet inom varje hus. och upp till och
ovan nytt yttertak, stående såväl som liggande rör. Gäller även
ingjutna rör i bjälklag.
- Utbyte av liggande spillvattenledning under bottenbjälklag fram till
rensbrunn utanför husliv ska ingå i entreprenaden men anges som
option i anbud
- Filmning av spillvattenledning under platta.
- Erforderliga luftningar för avloppsstammar upp till och ovan nytt
yttertak.
- Utbyte av kallvattenledningar, stående såväl som liggande rör inom
varje huskropp.
- Utbyte av varmvattenledningar och vvc-ledningar; stående och
liggande rör inom varje huskropp.
- Utbyte av allt sanitetsporslin
- Vid byte och nyinstallation av kall-, varm- VVC- rör ingår
även utbyte av ventiler för d: o.
- Utbyte av samtliga blandare och tappkranar i lägenheter, lokaler.
- Inventering och eventuell asbestsanering skall ingå i entreprenaden
men anges i anbud som tillägg.
- Utbyte av värmerör från inkopplingspunkt i kopplingsrum på kallvind
fram till förgrening till enrörsslinga i lägenheter
- Demontering och återmontering av befintlig takmonterade fläktar
samt anslutande kanaler på kallvind.
- Rivning av befintlig sugkammarfläkt och installation av
tillhandahållen takfläkt för hus C2.

- Utbyte av hela spillvattensystemet inom varje hus och upp till och ovan nytt yttertak, stående såväl som liggande rör. Gäller även ingjutna rör i bjälklag.

- Utbyte av liggande spillvattenledning under bottenbjälklag fram till rensbrunn utanför husliv.

- Filmning av spillvattenledning under platta.

- Erforderliga luftningar för avloppsstammar upp till och ovan nytt yttertak.

- Utbyte av kallvattenledningar, stående såväl som liggande rör inom varje huskropp.

- Utbyte av varmvattenledningar och vvc-ledningar; stående och liggande rör inom varje huskropp.

- Utbyte av allt sanitetsporslin.

- Vid byte och nyinstallation av kall-, varm- VVC- rör ingår även utbyte av ventiler för d: o.

- Utbyte av samtliga blandare och tappkranar i lägenheter och lokaler.

- Inventering och eventuell asbestsanering.

- Utbyte av värmerör från inkopplingspunkt i kopplingsrum på kallvind fram till förgrening till enrörsslinga i lägenheter.

- Demontering och återmontering av befintlig takmonterade fläktar samt anslutande kanaler på kallvind.

- Rivning av befintlig sugkammarfläkt och installation av tillhandahållen takfläkt för hus C2.

För att se ytterligare projekt som Titania genomför just nu, se fliken "Våra projekt" på titania.se 

För mer information om projektet, se AB Ekerö Bostäders hemsida. 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält