Titania 10 år!

Titania fyller 10 år!

”Det började med fyra tomma händer”. Så lyder inledningen till framgångssagan Titania. Tio år och ett otal projekt senare är Titania totalentreprenör, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsförädlare och byggherre med över 150 anställda och ca 320 miljoner i omsättning. Titania är dessutom en av de snabbast växande aktörerna inom byggbranschen med tre gasellutmärkelser (2011, 2012 och 2014) i portföljen.

Resan började egentligen så tidigt som 2002, då Titanias VD och grundare, Einar Janson, startade Einar Janson Bygg – en enskild firma vars verksamhet utgjordes av renoveringar av enskilda lägenheter.

I takt med att orderingången ökade anställdes fler och fler personer och 2005 bildades firman Titania Bygg AB (namnet ändrades till Titania Bygg & VVS AB året därpå) - ett tio man starkt aktiebolag som alltmer inriktades mot stambyten.

År 2008 ISO-certifierades Titania Bygg & VVS AB och den redan höga tillväxten fick en extra skjuts av det effektiviserade arbetssättet. Samma år började man syssla med relining och köpte sin första fastighet.

Under 2010 breddade Titania sitt verksamhetsområde ytterligare till att även omfatta ombyggnationer och förädling av kontorsytor, råvindar och fastigheter i egen regi. För att kunna växa på ett kontrollerat sätt omstrukturerades företaget i grunden och Titaniakoncernen bildades.

Under åren 2011-2014 fortsatte Titania att växa så det knakade, med bibehållet starka finanser, vilket fick till följd att man utsågs till Gasellföretag inte mindre än tre gånger på fyra år. Man hann också med att delta i MIPIM, världens största fastighetsmässa, två gånger. Dessutom nominerades företagets VD till Ernst & Youngs prestigefulla utmärkelse "Entrepreneur of the Year".

År 2015 är Titania, med över 150 anställda och ca 320 miljoner i omsättning, fortfarande en av de snabbast växande aktörerna inom byggbranschen. Koncernen genomför, sedan några år tillbaka, även nyproduktion av bostäder i egen regi och man har som mål att inom några år blir en av de aktörer i Stockholmsområdet som bygger flest nya bostäder för alla typer av behov, med bibehållen hög kvalitet. Dessutom fortsätter man äga, förvalta och förädla egna fastigheter.

För externa kunder fortsätter Titania genomföra totalrenoveringar, ombyggnationer och stambyten samt nyproduktioner som totalentreprenör.

Titanias kunder utgörs av bostadsrättsföreningar samt små och stora, privata och allmännyttiga fastighetsbolag. För privatpersoner genomför man fortfarande badrumsrenoveringar, renoveringar och ombyggnationer.

Titanias mål är att beställare bara skall behöva anlita en enda byggentreprenör för att genomföra alla projekt, oavsett typ eller storlek.

Inom Titaniakoncernen är man noga med kvalitet och regler och alla medarbetare har alla certifieringar, behörigheter och intyg som krävs för alla de arbeten de utför.

Titania ägs av anställda inom koncernen med VD Einar Janson som huvudägare, vilket betyder att man kan vara fullt fokuserade på att göra ett bra jobb för sina kunder utan att behöva ta hänsyn till krav från externa intressenter på hur koncernen och dess verksamhet skall drivas.

Slutligen bör det nämnas att man inom Titania är mån om, och ser det som ett privilegium, att kunna dela med sig av sina starka resurser. Detta gör man genom att stödja lokal ungdomsidrott och skänka bidrag till bland annat Barncancerfonden och Naturskyddsföreningen .

Titania ser fram emot kommande tio år och hoppas dom blir ännu mer framgångsrika än de första tio åren!

 

Intressanta Titania-länkar:

Komplett om Titaniakoncernen

Titaniafakta i korthet

Titaniakoncernen - Frågor och svar

Komplett genomgång av Titanias historia

Titanias verksamhetsområden

Titanias policies och garantier 

Titanias policies och garantier

Titanias kunder, leverantörer och underentreprenörer

Sponsring och stödverksamhet 

Titania på Facebook

Titania på Twitter

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält