Branschaktuellt

Tingstorget uppmärksammat i Branschaktuellt

Den 21 juni godkände Botkyrkas kommunfullmäktige detaljplanen för Tingstorget och den 3 augusti vann detaljplanen laga kraft. Detta är händelser som uppenbarligen väckt intresse inom massmedia. Nu senast har Branschaktuellt skrivit en artikel om Tingstorget och planprocessens godkännande.

Artikeln i Branschaktuellt fokuserar på den snabba planprocessen och en anledning till framgången med denna menar man är det nära och fruktbara samarbetet mellan Titania, Botkyrka kommun och Arkitema Architects.

Ola Göransson, partner vid Arkitema Architects, uttrycker det såhär: ”Hela processen har varit fantastisk och samarbetet med Titania och Botkyrka kommun har varit väldigt öppet och prestigelöst. Det är det som är framgångsfaktorn i projektet, säger Ola Göransson.”

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun kommenterar projektet och samarbetet på följande vis: ”Det handlar om att vi från kommunen har varit väldigt måna om projektet, det har haft en hög prioritet. Men också att samarbetet med byggherren har varit väldigt bra med en gemensam ambition att faktiskt sätta spaden i marken.”

Vi på Titania är mycket nöjda med projektet såhär långt och ser fram emot att fortsätta arbeta med Botkyrka kommun och Arkitema Architects, mot gemensamma mål.

Är du intresserad av bostäderna eller lokalerna?

Är du intresserad av att flytta in i en av de nya bostäderna? Anmäl i så fall ditt intresse genom länken nedan:

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR!

Om Du vill bedriva verksamhet i något av de nya husen ska Du anmäla detta via info@titania.se.

Om du har specifika frågor kan du kontakta mäklare Sahar Asgari på 08-441 57 18 eller via sahar.asgari@nytthem.se.

Länkar

www.branschaktuellt.se

Arkitema Architects

Intresseanmälan

Läs mer om Tingstorget på projektets hemsida tingstorget.nu.

Läs de senaste uppdateringarna kontinuerligt på Tingstorgets Facebook-sida.

Läs mer om projektet Tingstorget på denna hemsida.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält