Tak med lutning

Tegeltak med lutning är mest hållbara

De platta ”gröna taken” blir allt populärare i Skandinavien. För många människor är det förknippat med långsiktig hållbarhet. Men enligt en ny europeisk undersökning är ett tegeltak med lutning det mest hållbara.

25 procent bättre än de platta gröna taken och hela 41 procent bättre än vanliga platta betongtak. Så mycket högre hamnar tegeltak med lutning på hållbarhetsskalan. Det visar en ny holländsk byggforsningsanalys som gjorts på uppdrag av den europeiska branschorganisationen Tiles & Bricks Europe, TBE.

Under många år har den skandinaviska tegelbranschen arbetat med en kartläggning av byggmaterialens hållbarhet från vaggan till graven. Arbetet har genomförts med de europeiska CEN- och DGNB-standarderna som utgångspunkt. Resultatet av den holländska undersökningen kommer därför inte som en överraskning.

– Undersökningen bekräftar vad vi i branschen redan känner till från andra håll. Men resultatet bygger naturligtvis på svar från många deltagare. Marknaden för byggmaterial är svår att genomskåda när det gäller verklig hållbarhet, och bara för att någonting låter grönt så är det tyvärr inte alltid det samma som att det är det mest hållbara valet, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Den holländska analysen bygger på en jämförelse mellan radhus med olika takkonstruktioner. Analysen har tittat på konstruktionernas miljöpåverkan från vaggan till graven, bland annat utifrån parametrar som bidrag till global uppvärmning, förstörelse av ozonlagret, försurning av land- och vattenresurser samt ekotoxicitet, ett mått på hur djur och växter påverkas i olika ekosystem.

Källa: www.byggnyheter.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält