Regeringen säger sig vilja stoppa prisuppgången på bostäder, men i praktiken kommer inte mycket göras före valet.

Svårt att stoppa boprisuppgången

Även om finansminister Anders Borg slagit fast att regelverket kommer att stramas åt så länge bostadspriserna inte sjunker är det svårt att tänka sig något annat än att de svenska bostadspriserna kommer att fortsätta stiga framöver.

Det är knappast aktuellt med några åtgärder som är så kraftiga att prisuppgången helt bromsar in, särskilt inte inför riksdagsvalet om ett år.

"Det mesta pekar på att bostadspriserna kommer att stiga. Hushållen har det väldigt bra förspänt och får det ännu bättre förspänt med skattelättnader i budgeten. Samtidigt hålls räntan låg och konjunkturen i vår omvärld är på väg att ta lite bättre fart", säger Skandias chefekonom Heidi Elmér.

Regler och villkor skärps

I samband med budgetpresentationen på onsdagen sade finansminister Anders Borg att regler och villkor kommer att fortsätta att skärpas så länge som de svenska bostadspriserna stiger eller är stabila. Vare sig skuldsättning eller bostadspriser ska tillåtas stiga, enligt finansministern.

Detta verkar dock vara en bit bort. Enligt Valueguards senaste statistik steg priserna på bostadsrätter med 10,7 procent i årstakt i augusti medan villapriserna steg 4,8 procent. Prisuppgångarna är de högsta sedan 2010. Samtidigt visade den senaste SCB-statistiken att ökningstakten i utlåningen till hushållen var 4,8 procent i juli.

Regeringens budget för 2014 gör heller knappast något för att dämpa huspriserna och hushållens belåning. Regeringen föreslår reformer för drygt 24 miljarder kronor, varav den stora merparten riktas till hushållen i form av bland annat ett femte jobbskatteavdrag.

"Det är ju inte så att hushållen med det här budgetförslaget får mindre pengar att lägga på sitt boende. Det är ju inte en åtstramning", konstaterar Johan Javeus, chefsstrateg vid SEB.

Prognoserna pekar uppåt

SEB räknar i likhet med de flesta andra bedömare med att de svenska bostadspriserna kommer att stiga. I sin senaste prognos spådde SEB att bostadspriserna kommer att öka med 5 procent i år och med lika mycket nästa år.

"Det är rimligt att tro att bostadspriserna fortsätter uppåt det närmaste året, men i en något långsammare takt. Det är den trend vi har haft under en väldigt lång tid och det finns ingenting som pekar mot att den nu skulle brytas. Räntorna är fortsatt låga, ekonomin i både Sverige och omvärlden ser ut att förbättras och har vi fortfarande en inflyttning i storstadsområdena, det är den vikigaste faktorn", säger Johan Javeus.

Anders Borg verkar vilja uppnå en stabil utveckling för bostadspriserna, där de inte ska fortsätta stiga, men där nedgångar samtidigt ska undvikas. Frågan är hur lätt denna balansgång är.

"Det är väldigt svårt. Det finns exempel där man har tagit i för mycket och det har framkallat en krasch", säger Johan Javeus vid SEB.

Han säger att det handlar om verklig fingertoppskänsla för att avgöra hur mycket man behöver ta i för att åstadkomma de resultat man vill ha.

"Detta är oprövad mark. Det handlar därför om att gå fram relativt försiktigt och vara beredd att ta ett steg tillbaka om det skulle visa sig att det får för stora effekter", säger Johan Javeus.

"Gäller att bromsa försiktigt"

Skandias Heidi Elmér noterar att de makroverktyg som är på väg att införas endast påverkar bostadspriserna indirekt, genom att dels göra det svårare att låna och dels genom att få upp bolåneräntorna. På så sätt minskar efterfrågan på bostäder.

Hon konstaterar att makrotillsyn är ett nytt område där det gäller att känna sig fram. Det finns en risk för att gå alltför kraftigt fram med regleringar och därmed trigga just de prisfall man vill undvika. Det kan därför vara klokt att ta det försiktigt, vilket just är vad Finansinspektionen och regeringen verkar vilja göra.

"Det gäller att bromsa försiktigt så att man inte får sladd, men samtidigt blir det inte lättare ju längre man väntar. Det är bättre att bromsa i god tid än att vänta tills kurvan redan är där och då göra en tvärnit", säger Heidi Elmér.

Slopat ränteavdrag effektivt

Johan Javeus vid SEB säger att det visst går att få utvecklingen på bostadsmarknaden att bromsa in rejält, bara den politiska viljan finns.

"Det handlar i så fall om att göra det dyrare att bo. De flesta ekonomer nog är eniga om att det mest effektiva sättet är att trappa ned ränteavdragen, då slår man direkt mot kostnaden för hushållen att låna", säger han.

Rimligen kombinerar man det med att minska skatten på sparande, vilket gör det mer intressant att spara, exempelvis genom amorteringar, och slår på så sätt två flugor i en smäll.

"Problemet är att inget parti vill sälja en sådan grej till väljarna när det är ett år till valet", säger Johan Javeus.

Långt till amorteringstvång

Regeringen har talat om att skapa en "amorteringskultur" för att förmå människor att amortera mer, men något tvång verkar ligga långt borta.

Johan Javeus konstaterar att inte heller ett amorteringskrav skulle vara särskilt populärt inför ett val och finansminister Anders Borg gjorde på onsdagen också klart att ett amorteringskrav inte står särskilt högt på listan över tänkbara åtgärder det kommande året, alltså fram till valet.

Heidi Elmér vid Skandia säger att man verkar vilja mjukstarta med att först försöka förmå människor att frivilligt amortera mer.

"Ett amorteringskrav är också tekniskt svårt att utforma och det är kanske inte heller är vad man vill göra mitt i en valrörelse. Implementeringen av verktygen ser ut att dröja lite", säger hon och tillägger att det är svårt att tänka sig att diskussionen om en förändrad amorteringskultur skulle få några större effekter på hushållens beteende.

Sven-Arne Svensson, chefekonom vid Erik Penser Bankaktiebolag, säger att bostadspriserna lär fortsätta att stiga, om än i en lugnare takt än tidigare.

Han säger att det visserligen går att försöka dämpa utlåningen och bostadspriserna genom att som regeringen strama åt regelverket för bankerna, men samtidigt är det inte önskvärt att bankerna drastiskt skulle dra ned på utlåningen. Bättre är då att försöka öka utbudet på bostäder och här saknar Sven-Arne Svensson skarpare förslag i budgeten.

"Jag hade nog förväntat mig någon mer exakt konkret åtgärd", säger han.

Källa: www.privataaffarer.se 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält