Som en del i förhandlingarna om nytt kollektivavtal med Sveriges Byggindustrier så har fackförbundet Byggnads varslat om strejk som ett sätt att pressa arbetsgivarna.

”Strejk har varit målet hela tiden”

Bakom konflikten mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads ligger ett solidaransvar som Byggnads felaktigt beskriver som ett huvudentreprenöransvar. Ett regelkrav som skulle strida mot bland annat medbestämmandelagen och snedvrida konkurrensen, enligt Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier.

Det var under avtalsrörelsen 2013 som Byggnads förde fram kravet på solidaransvar.  Förenklat innebär kravet att alla entreprenörer i en kedja på en arbetsplats ska ha ansvar för lön och ersättning till alla arbetstagare i kedjan, oavsett om företaget är arbetsgivare eller inte. Med andra ord ett juridiskt ansvar för andra företags anställda på arbetsplatsen.

– Om ett företag har uttömt möjligheten att överleva och inte ens kan betala ut löner ska man ta konsekvensen av detta och gå i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in och säkerställer att arbetstagarna får sin lön. Genom solidaransvaret skulle man skapa förutsättningar för att ett sådant företag att leva kvar genom att de får sina skulder betalda av ett annat företag. Det företag som på detta sätt tvingas betala kan oförskyllt hamna i ekonomiska svårigheter som ytterst äventyrar den egna sysselsättningen säger Mats Åkerlind, vice vd på Sveriges Byggindustrier och förhandlingschef.

Orimligt krav

Sveriges Byggindustrier menar att ett solidaransvar är orimligt av flera skäl. Bland annat skulle det göra det svårt för nystartade företag att etablera sig om de är bundna av solidaransvar eftersom det innebär större risker för uppdragsgivare. Dessutom är det omöjligt att genomföra enligt medbestämmandelagen eftersom kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och dennes anställde, och inte mellan olika företag.

Byggnads och Sveriges Byggindustrier lyckades inte nå en lösning i frågan under avtalsrörelsen 2013. Istället tillsattes en arbetsgrupp med fokus på ordning och reda inom byggsektorn. Arbetsgruppen skulle ta fram förslag som kunde minska det oseriösa agerande i byggsektorn. I gruppen satt representanter från båda parter.

Rapporten blev klar i februari i år och föreslog bland annat att huvudentreprenören ska ta ett ökat ansvar för vilka företag som finns på arbetsplatsen och fackets inflytande öka. Bland förslagen fanns en närvaroliggare i kombination med facklig insyn i vilka entreprenörer som finns på arbetsplatsen. Förslaget innebar en kompromiss för bägge sidor.

– Arbetsgruppen gjorde ett jättearbete. Bland annat resulterade deras arbete i ett lagstiftningsförslag, säger Mats Åkerlind.

Men det var inte nog för Byggnads. Trots att Byggnads chefsjurist undertecknat rapporten så godkände inte fackförbundets ledning rapporten. I februari sade Byggnads därför upp byggavtalet. Idag kom beskedet om varsel. 

– Vi är förvånade om man ser till hur det såg ut i höstas när vi tyckte att vi hade en bra diskussion. Då upplevde vi att våra samtalspartners på Byggnads kändes väldigt nöjda med att vi diskuterade ett gemensamt förslag till lösning. Efter jul har vi förstått att det här har varit ett tåg som sattes på spåret i fjol. Slutmålet var hela tiden att man ska säga upp avtalet och varsla om strejk, säger Mats Åkerlind.

Källa: Svensktnaringsliv.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält