Ungdomar på lägenhetsvisning

Så kan ungas boende finansieras

Allt för många unga tvingas i dag bo hemma längre än de vill. Skälen är inte minst bostadsbristen och de stigande bostadspriserna som stänger ute unga med litet eller inget sparkapital. Därför lägger Sveriges Byggindustrier och Bofrämjandet nu fram ett förslag på ett helt nytt bosparande som ska göra det möjligt fler unga att få råd med sitt första boende, skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, och Svante Torell, vd Bofrämjandet.

Vårt förslag, som presenteras i rapporten ”Startlån och bosparande – möjliga system och effekter”, innebär att personer i åldern 18–36 ska kunna spara till bostad med särskilda skatteregler. Om sparandet avbryts och pengarna används till annat blir det en retroaktiv beskattning. Vidare ska man kunna låna upp till 90–95 procent av marknadsvärdet amorteringsfritt upp till 35 års ålder och sedan betala av på 30 år.

Maxbelopp för startlån är enligt förslaget 400 000 kronor och kommer alltså inte att kunna finansiera lägenheter i bästa lägen, men ska vara ett skohorn in på bostadsmarknaden så att det är möjligt att inleda bostadskarriären.

En nyproducerad hyresrättsetta kostar i genomsnitt 4 750 kronor per månad. Att köpa en äldre etta i mindre attraktivt läge till en kostnad på 1,2 miljoner kronor skulle däremot innebära en månadskostnad på 3 525 kronor med vårt exempel (räknat enbart på startlån och vanligt banklån och utan sparade pengar). Problemet med finansiering är alltså inte de månatliga utgifterna utan möjligheten att ta lån.

Vi är inte ensamma om att tycka att bosparande är en god idé.

Enligt en undersökning genomförd av Novus vill åtta av tio svenskar nu att ett förmånligt sparande likt det norska systemet ska införas även i Sverige.

74 procent av de tillfrågade tycker att det är en bra idé att införa startlån.

Blir det då väldigt dyrt för staten? Nej, inte alls. De statsfinansiella kostnaderna kan uppskattas till cirka 2 miljarder kronor per år och utgår ifrån nuvarande regler. Men det är en fiktiv kostnad eftersom sparkapitalet inte existerar i dag. Unga personer sparar inte i den utsträckning de skulle göra om det fanns en bosparstimulans. Startlånen ska vara kostnadsneutrala för staten. Lånekostnaden kan, på samma sätt som studielånen, bestå av statens upplåningskostnader plus kostnader för administration och eventuella kreditförluster.

Regeringens mål är att det ska byggas 250 000 bostäder till 2020. Det är bra men kommer dessvärre inte att hjälpa unga till sin första bostad.

De saknar antingen kapital eller tillräcklig kötid för att få hyra en bostad. Ett skattegynnat bosparande och statliga startlån skulle ge de unga som vill köpa en bostad möjlighet att göra det.

I Norge, Finland, Tyskland och Frankrike stödjer staten redan idag ungas bosparande. Det är viktigt att vi hjälper de unga till sitt första boende. Med våra två förslag kan våra unga få äntligen nyckeln till sitt första egna hem.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Svante Torell, vd Bofrämjandet

Källa: www.unt.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält