Regeringen satsar på ett förenkla för småföretagen i budgeten för 2014.

Regeringens satsningar på småföretagen i höstbudgeten

I budgeten för 2014 föreslår regeringen satsningar för att ge små och växande företag en enklare vardag. Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb.

Sverige ligger långt fram i arbetet med att förenkla för företagare jämfört med många andra länder. De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats inom småföretag. Sedan 2006 har regeringen under temat Förenkla för företagen, tagit initiativ till flera projekt som ska göra livet lättare för företagare. Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

- Vill man satsa på jobben ska man satsa på företagen. Det är de som är jobbskaparna. Därför är det så viktigt att sänka kostnaderna för dessa företag så att fler jobb kan skapas, säger Annie Lööf.

Regeringen föreslår ett småföretagarpaket som innehåller fem konkreta åtgärder för att stärka arbetet med att förenkla för företagen.

Fyra förslag för att fler ska kunna växa:

Sänkta egenavgifter med ytterligare en halv miljard

Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter. Den nu utökade kan ge 180 000 småföretag lägre kostnader med upp till drygt en halv miljard årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 procent upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften genomförs den 1 januari 2014.

Utvärdering av revisionsplikten

2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag. Nu ska den slopade revisionsplikten utvärderas för att överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Utvärderingen inleds under första halvåret av 2015.

Införande av ett investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Avdraget innebär att privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta. Investeraravdraget träder i kraft den 1 december 2013.

Snabbutredning av företagens sjuklönekostnader

Utredningen ska se över hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. I översynen ingår frågan att pröva möjligheten att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek. Detta är viktigt då ett minskat sjuklöneansvar för företagen kan antas ha gynnsamma effekter på sysselsättningen, inte minst för personer som har en sjukdomshistorik, en grupp som traditionellt har svårare att etablera/återetablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer om förslagen samt se näringsmininster Annie Lööfs presentation av förslagen på Regeringens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält