En svart känga krossar en liten figur.

ROT-avdraget krossar svartjobben

Viktigaste effekten med införandet av ROT-avdragen är att avdraget i princip avskaffade svartjobben inom byggbranschen. Om det är både Sveriges byggindustrier och Skatteverket överens enligt en sammanställning av P4 Jönköping.

Det är stadsborna som är flitigast på att utnyttja rotavdragen. Statistik som P4 Jönköping tagit fram med hjälp av Statistiska centralbyrån visar på stora skillnader mellan olika området när det gäller hur rotavdraget byggtjänster utnyttjas.

Rot-avdragen bra för byggbranschen

Samtidigt som det skiljer sig mycket vilka som utnyttjar bidraget, och var de bor, så får ROT-avdraget ett starkt stöd av Sveriges Byggindustrier där Ola Månsson är VD:

- Vi från byggbranschen värnar om rot-avdragen och att det inte alls missbrukas. Det är ett av de viktigaste verktygen vi har för att göra en sund byggbransch, sa Ola Månsson Verkställande direktör på Sveriges Byggindustrier.

Svartjobben nästan utplånades med rot

- Vi ser ju att rot-avdraget har skapat en attitydförändring hos konsumenten som köper. Vi har gjort en undersökning som visar att förr var det 45 procent som ville köpa svart utan kvitto. Nu är det nere i tre procent. Så vi har skapat en marknad tack vare rot-avdraget där det inte går att sälja svart.

- Det tycker vi är väldigt viktigt.

Gynnar seriösa företag

Ola Månsson  på Sveriges Byggindustrier tycker det är olyckligt att den debatt som pågår i media fokuserar på att det skulle vara ett bidrag för dem som har det bättre ställt att göra fina kök osv. I stället vill han poängtera att rot-avdraget är till för att göra det omöjligt för oseriösa företag att sälja utan kvitto.

Källa: sr.se

Titania positivt till ROT-avdraget

Titania delar Skatteverkets och Sveriges Byggindustriers uppfattning om att ROT-avdraget är mycket viktigt för att skapa en sund och rättvis byggbransch, utan inslag av otillåtna konkurrensfördelar för oseriösa aktörer. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält