”Politikerna måste behålla greppet om infrasatsningar”

”Politikerna måste behålla greppet om infrasatsningar”

"Vi behöver bli ännu bättre på analys", kommenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) på fredagen rapporten som SNS konjunkturråd som publicerades i går och som riktade skarp kritik mot hur skattemedel investeras i ny infrastruktur. Enligt SNS-rapporten kostar felprioriteringar mångmiljardbelopp.

Bland de förslag SNS presenterade i rapporten ingick att ett oberoende expertråd borde inrättas under finansdepartementet och att detta skulle få större inflytande över vilka projekt som ska prioriteras.

Men Anna Johansson är inte beredd att släppa regeringens roll i beslutsfattandet kring vilka infrastrukturprojekt som ska genomföras.

– Regeringen är dålig på att motivera sina beslut. Skulle vi enbart genomföra projekt som bär sig samhällsekonomiskt skulle de flesta satsningarna göras i Stockholm. Det ligger på politikernas uppgift att se till att vi genomför projekt som styr utvecklingen i hela landet.

Dessutom är det politikernas roll att med investeringsbesluten styra utvecklingen i den riktning som man ser som önskvärd som till exempel från bil- och vägtrafik till spårbunden och kollektivtrafik.

– Politikerna måste helt enkelt bestämma över frågor som inte låter sig fångas in av prognoser.

Anna Johansson tog bland annat upp den pågående Sverigeförhandlingen mellan statens och landets kommuner om sträckningen av de planerade höghastighetstågen mellan storstäderna.

– Där är utgångspunkten att de kommuner som har nytta av de nya förbindelserna också är med och betalar. Men det är vår uppgift att se till att helheten blir den rätta. Det är inte så att om man betalar så får man en station.

Läl SNS rapport

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält