Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

Riksdagen fattade i dag beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan, där Sveriges Byggindustrier ingår, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.

- Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan .

Personalliggare innebär förpliktelser för ordning och reda hos branschens byggherrar, entreprenörer och medarbetare. Företagens administration kommer att öka som en följd av dagens beslut och det saknas inte utmaningar för att få lagstiftningen att fungera i praktiken. Men med gemensamma insatser och klokhet från såväl Skatteverket som branschen hoppas vi att det ska upplevas som ett välmotiverat merarbete för företagen. De seriösa företagens konkurrenssituation och de trygga vita jobben måste värnas och lagen hjälper till med detta.

- Att Skatteverket nu får muskler att göra oanmälda kontrollbesök ute i verkligheten kommer att ha en avskräckande effekt genom att risken för upptäckt blir påtaglig för de oseriösa aktörerna. Lampan har tänts och det svarta mörker de tidigare har kunnat gömma sig i har förbytts i vitt ljus och synlighet, avslutar Peter Löfgren.

Riksdagens beslut

Byggbranschen i samverkan

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält