Miljövänligt hus

Passivhuscentrum på besök hos Titania

Den 6 november 2012 var Passivhuscentrum Västra Götaland på plats på Titanias kontor i Fredhäll för information om och en mycket intressant diskussion kring nyproduktion av passivhus, både i form av villor, radhus och lägenheter.

Under mötet fick de tio medarbetarna från Titanias företagsledning, produktionsledning samt projekteringsavdelning intressant och uppdaterad information om passivhus och vilka möjligheter som finns med byggnationer av denna typ. I Titanias hittills största projekt, nyproduktion av 109 bostäder i det nya bostadsområdet i Arninge-Ullna i Täby, så kan vissa av bostäderna byggas som passivhus, något som skall bestämmas under projekteringsprocessen som precis påbörjats för projektet.  

Vad är ett passivhus? 

På mötet framgick att ett passivhus kan definieras utifrån t ex följande: 

- Låga värmeförluster

- Tätt hus som inte släpper ut värme

- Låga transmissionsförluster

- Jämn inomhustemperatur

- Bra inomhusklimat

- Inga problem med mögel tack vare den goda ventilationen, vilket gör att luften i ett passivhus känns renare än i ett traditionellt hus.

- Lägre kostnader för elförbrukning och uppvärmning jämfört med ett traditionellt hus. 

Mycket att tänka på när man bygger passivhus

Att bygga ett passivhus kräver god planering och noggrannhet genom hela byggprocessen. Nedan presenteras några av delar man måste tänka på:  

- Flerbostadshus och radhus är generellt sett enklare att bygga som passivhus än fristående villor.

- Man måste tänka på placeringen av huset, så att det byggs i rätt väderstreck samt att det finns goda möjligheter till solavskärmning på sommaren. 

- Anlita endast arkitekter, projektörer, byggentreprenörer, mäklare etc som är specialiserade på passivhus, för att få rätt kunskap och råd från början. 

- Det krävs mer material för att bygga ett passivhus, men i gengäld får man betydligt lägre driftskostnader av huset. 

- Ju högre framtida energipriser, desto mer lönsamt är det att bygga passivhus, tack vare den låga förbrukningen av el och värme i ett passivhus. 

Två regelverk för passivhus

I Sverige finns för tillfället två regelverk för definitioner av passivhus:

- FEBY Forum för Energieffektiva Byggnader

- Det internationella regelverket 

Läs mer om de tekniska kravspecikationerna på Passivhuscentrums hemsida. 

Information om Passivhuscentrum Västra Götaland

Vi vänder oss både till dig som aktör och konsument. Här kan du ställa alla dina frågor om passivhus. Du kan även få råd vart du kan vända dig för att få stöttning vid byggande med passivhusteknik.

Passivhuscentrum vill sprida kunskap och väcka uppmärksamhet om hållbart och energieffektivt byggande och passivhusteknik.

Passivhuscentrum är en resurs för passivhusmarknadens aktörer - politiker, stadsplanerare, byggherrar, entreprenörer, konsulter. Vi står för kunskap och kontakter.

Centret fungerar som en plattform som samlar och samarbetar med aktörer och leverantörer inom passivhusmarknaden. Vi arbetar med nätverksbyggande och med att aktivt knyta ihop olika aktörer som kan ha nytta av varandra. Vi siktar också på att vara spindeln i ett nationellt nätverk mellan marknad och forskning. Dessutom är Passivhuscentrum en resurs för konsumenten, i sökandet efter ett energieffektivt boende.

För att ständigt vara uppdaterade på marknaden både deltar och anordnar vi seminarium, mässor och konferenser.

Kom gärna och titta på våra utställningar, där vi bland annat visar väggelement, fönster, ventilationsaggregat och energisnåla vitvaror.

För mer information, se Passivhuscentrums hemsida. 

Diskussion

Disktuera gärna passivhus på www.facebook.com/titaniabygg eller www.twitter.com/titaniabygg

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält