Bostäder runt Tingstorget

Part ska, enligt nytt avtal, leverera ca 670 badrum till Tingstorget

Enligt ett nyligen undertecknat avtal mellan Titania och Part AB ska sistnämnda leverera ca 670 badrum till nyproduktionsprojektet Tingstorget, inom vilket Titania bygger ungefär lika många lägenheter i Botkyrka.

Om Part

Part förser marknaden med prefabricerade badrum av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Produktionen sker under kontrollerade former i industriell miljö.

Med en produktionskapacitet som uppgår till sex tusen badrum per år kan Part utnyttja alla fördelar med serietillverkning: effektiv planering av alla hantverksgruppers arbete, tidsvinster, kostnadseffektivitet, jämn kvalitet och hög leveranssäkerhet. Hela produktionen sker inomhus och är oberoende av väder och vind.

Parts kanske viktigaste styrka sitter i kombinationen av standardiserad produktion och flexibilitet vad gäller formgivning och inredning. Med skräddarsydda projektanpassade lösningar levererar man prefabricerade badrum till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter över hela Europa. Badrummen är vid leverans färdiginredda med unika val av material och detaljer. Väl på plats i byggnaden är det bara att koppla på el, vatten och avlopp, sedan är badrummen färdiga att använda.

Part, som har funnits i 25 år, är ett familjeägt företag med nära 200 anställda som omsätter omkring 310 miljoner kronor per år. Produktionskapaciteten uppgår till sex tusen badrum per år.

Läs mer om Part

Om projektet Tingstorget

Under våren 2014 bjöd Botkyrka kommun in till markanvisningstävling för Tingstorget i Alby. Med fokus på energieffektiva lösningar, hållbarhet och intressant arkitektur vann Titania tävlingen och fick därmed möjlighet till nyproduktion av drygt 670 bostadsrättslägenheter.

Titania kommer tillsammans med Botkyrka kommun utveckla detaljplanen för att uppnå kommunens höga målsättningar för det nya bostadsområdet och den (detaljplanen) väntas kunna antas under våren 2016. Byggstart för de första bostäderna beräknas ske under 2016 och första inflyttning tidigast 2017.

Projektet är betydelsefullt inte bara för Titaniakoncernen, utan även för kommunen och de framtida boende, som får möjlighet att bo i ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser och värdefulla kulturmiljöer, vilket skapar goda möjligheter att skapa ett attraktivt boende med goda kommunikationer till Stockholm.

Läs mer om projektet Tingstorget

Om avtalet

Det nyligen slutna avtalet innebär att Titania smidigt kommer kunna installera högkvalitativa badrum i samtliga fastigheter runt Tingstorget. Kontraktet, som är utformat som en avsiktsförklaring och är villkorat med att med detaljplanen vinner laga kraft, är värd ca 32 miljoner kronor.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält