Sju personer i svarta kostymer har möte runt ett bord.

Pågående konflikt mellan Byggnads och VVS-företagen

Sedan i början av maj pågår en konflikt mellan fackförbundet Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads) och arbetsgivarnas organisationer VVS-företagen och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) angående villkoren för nytt kollektivavtal för VVS, Kyla och Plåt.

Positionerna mellan parterna är i dagsläget låsta, med ett par tusen av Byggnads medlemmar uttagna i strejk, med följande lockout från arbetsgivarnas håll. Fler varsel om lockout och strejker är dessutom aviserade från parterna. 

VVS-företagens hemsida ger arbetsgivarorganisationen sin syn på konflikten, daterat 2012-05-11: 

"Vad handlar konflikten om?

Anledningen till strejken är att Byggnads kräver fler timmars arbetstidsförkortning – mitt under brinnande lågkonjunktur och den handlar om höjda lärlingslöner – samtidigt som var fjärde ungdom går arbetslös. Under pågående förhandling, där vi i stort sett var överens om alla frågor, la medlarna ett bud som vi var beredda att acceptera. Byggnads valde att tacka nej. Därför står vi här med enskilt utpekade företagare, uttagna av Byggnads, i strejk.  

Varför förhandlar ni inte?

Medlarna har lagt fram ett bud som vi har accepterat - det har inte Byggnads gjort. Bollen ligger hos Byggnads. De har valt att trappa upp konflikten och använder sig av kontroversiella metoder när de kränker föreningsfriheten. Det är något helt nytt vi ser på svenskaarbetsmarknad.

Varför kan ni inte gå med på Byggnads krav?

Vi är överens om det mesta, t .ex. om lönerna för VVS montörer och plåtslagarna. Löneläget i vår bransch är bland de högsta inom LO- kollektivet. Byggnads krav handlar nu om att öka lönen för lärlingar under utbildning och ytterligare arbetstidsförkortning. Det är osäkra tider för byggbranschen och vi beklagar att  facket inte kan vara med och ta ett gemensamt ansvar för att vi ska klara oss igenom den ekonomiska krisen som är ett tungt hot mot hela byggbranschen. Istället väljer Byggnads att trappa upp konflikten och använder sig av kontroversiella metoder.

Vad händer om ni inte får rätt i AD?

Vi undrar nu om dessa hårdare konfliktmetoder kommer att fortsätta med den nya LO ledningen, både inom vår bransch men även inom andra branscher. Vi måste föra en allvarlig diskussion mellan Svenskt näringsliv och LO. Hur ska vi i framtiden kunna samarbeta om det nu är ok att kränka föreningsfriheten. Enskilda företagare tar sitt samhällsansvar när de organiserar sig på arbetsgivarsidan. Vad blir nästa steg om inga företagare vill ta det ansvaret? Vi måste respektera varandras valda företrädare.
Dessutom så medför det stora ekonomiska kostnader för företagen som redan går på knäna för att klara sig igenom tuffa ekonomiska år.

Byggnads tycker att ni trixar med juridik?

Vi ställer oss frågan om Byggnads beteende är sanktionerat av LOs ledning. Vi anser att hela Saltsjöbadsavtalet från 1938 hotas med detta beteende. Vad händer med den svenska modellen när man slår just mot de som tar ett gemensamt ansvar för en fungerande arbetsmarknad? Hotet mot kollektivavtalen kommer inte längre från EU utan från ett av de stora LO facken. Är detta sanktionerat från LO:s ledning eller tar Byggnads tillfälle i akt nu innan en ny mer kraftfull LO ledning är på plats?

Hur ska branschen förses med ny arbetskraft?

Vi vill ta ansvar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Tillsammans med Byggnads har vi tagit fram en attraktiv och modern yrkesutbildning som förser framtidens arbetsmarknad med kvalificerade medarbetare. För oss är det mycket viktigt att unga väljer VVS- branschen som yrke eftersom det råder akut bristVVS- montörer. Det är ett framtidsyrke med stora möjligheter men då måste det finnas möjligheter att belöna kompetens och erfarenhet. Byggnads kräver lärlingslöner under utbildning på upp till 28 000 kr/ månaden, något som få andra grupper i samhället har.  I förlängningen blir dessa färdigutbildade 20 åringar inte anställningsbara eftersom arbetsgivaren hellre anställer en VVS- montör med erfarenhet för löner strax där över.  En lärlingslön på 28 000 önskar sig nog även Kommunals medlemmar."

För mer information om konflikten se VVS-företagens hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält