I senaste Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet konstateras att byggkonjunkturen är oförändrad jämfört med tidigare och övriga branscher sjönk.

Oförändrat konjunkturläge för byggbranschen

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator föll 1,2 enheter i september, från 99,3 i augusti till 98,1. Endast konfidensindikatorn för den privata tjänstesektorn steg medan indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var oförändrad och övriga minskade.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger drygt 8 enheter under det historiska genomsnittet. Byggproduktion och sysselsättning har fortsatt att minska och anbudspriserna har sänkts något. Allt fler av bostadsbyggarna uppger samtidigt finansieringssvårigheter som främsta hindret för ökad aktivitet. Byggföretagen räknar dock med att orderstockarna stiger något de närmaste månaderna. Byggproduktionen väntas bli oförändrad. 

Störst var fallet i tillverkningsindustrin där indikatorn minskade med 6,5 enheter och därmed återigen ligger påtagligt under det historiska genomsnittet. Nedgången beror främst på en svag utveckling inom läkemedels-, maskin- och övrig tillverkningsindustri. Sammantaget har dock orderingång och produktion stigit något, medan sysselsättningen har fortsatt att minska. Industrisysselsättningen väntas minska ytterligare de närmaste månaderna, medan produktionen bedöms öka något. 

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 4,9 enheter i september till närmare fem enheter över det historiska genomsnittet. Efterfrågan har stigit för bland annat flertalet konsultbranscher, fastighetsmäklare och personaluthyrningsfirmor. Sysselsättningen har varit ungefär oförändrad de senaste månaderna. Tjänsteföretagen räknar med en påtaglig efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och även sysselsättningen bedöms öka något. 

För detaljhandeln backade indikatorn 3,9 enheter och den ligger därmed ett par enheter under det historiska genomsnittet. Minskningen beror på ett ökat missnöje med varulagrens storlek. För specialiserad butikshandel har försäljningen varit i stort sett oförändrad och här är missnöjet med försäljningssituationen större än normalt. När det gäller förväntningarna är bilden enhetlig och samtliga branscher inom detaljhandeln räknar med en påtaglig försäljningstillväxt de närmaste månaderna. 

Konfidensindikatorn för hushållen föll 0,8 enheter i september och den ligger 2 enheter under det historiska genomsnittet. Minskningen beror på att hushållens syn på sin egen ekonomi blev mer pessimistisk och mikroindex föll med drygt 3 enheter. Samtidigt har hushållens syn på svensk ekonomi stärkts den senaste månaden och makroindex steg närmare 2 enheter. 

Källa: vvsforum.se

Läs hela Konjunkturbarometern här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält