Säkerhetsutrustning för byggarbetare

Nytt forskningsprojekt om hälsa och säkerhet

Luleå Tekniska Universitet LTU har, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, fått ett forskningsanslag på 3 Mkr från Afa-försäkring. Anslaget gäller studien "Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster". Projektet har tidigare även beviljats 300 Kkr från byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur hälsa och säkerhet ytterligare kan förbättras i byggbranschen. Särskilt kommer företagshälsovårdens roll att utvärderas i relation till andra möjliga aktörers.

Arbetet kommer utförs i huvudsak på LTU av en doktorand.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält