Erosion

Ny webb-tjänst hjälp i klimatanpassningen

En webbaserad kartvisningstjänst för ras, skred och erosion som har byggts upp av fem myndigheter i samverkan ska hjälpa kommunerna att anpassa sig till klimatförändringarna.

De fem myndigheterna är Statens geotekniska institut, SGI, Sveriges geologiska undersökning, SGU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI och Lantmäteriet, LM. Samordningen har genomförts under 2015.

Underlagen hos de olika myndigheterna bygger ofta på samma information men hittills skilt sig åt när det gäller termer, skalor och geografisk täckning.

Nu har myndigheterna skapat en gemensam vägledning för hur underlagen ska användas och tolkas. I den nya webbaserade kartvisningstjänsten finns samtliga kartunderlag samlade.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält