EIO ger tummen upp till regeringen som vill ta efter lärlingssystemen i t ex Tyskland och Österrike i ett nytt förslag.

Ny lärlingsreform ska minska ungdomsarbetslösheten

Regeringen har föreslagit att fler gymnasieelever ska ges möjlighet att välja en lärlingsutbildning för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Bra på flera sätt, anser EIOs (Elektriska Installatörsorganisationens) vd Jan Siezing i en kommentar publicerad på EIO:s hemsida.

Utbildningsdepartementet och Jan Björklund la under tisdagen fram sitt förslag om en ny lärlingsreform, bestående av flera insatser för att göra lärlingsutbildningen bättre och mer attraktiv för ungdomar.

Förslaget innehåller bland annat åtgärder för att täcka extra utgifter för den enskilde lärlingen under tiden på arbetsplatsen, för att öka kvaliteten på just utbildningen på arbetsplatsen och fler incitamenten för arbetsgivare att ta emot lärlingar.
 
Dessutom vill man att lärlingsutbildning ska anordnas i större utsträckning.
 
– Detta kan vara en av många åtgärder för att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten, säger EIOs vd Jan Siezing, och fortsätter:

– Hur det kan ha positiv effekt på just vår bransch får vi se över och även diskutera med våra fackliga parter. Det är bra att Jan Björklund verkar inse att skolpraktik är den bästa vägen till det första jobbet och att en bra sådan borde bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Så ett stöd till företagen för att klara detta i större omfattning och med bra kvalitet, är välkommet.

I sitt pressmeddelande skriver Utbildningsdepartementet att Sverige har en lång tradition av att ha yrkesutbildningen förlagd till skolan, medan man i andra europeiska länder, som Tyskland och Österrike, förlagt yrkesutbildningen till arbetsplatsen. Det har gett en lägre ungdomsarbetslöshet.

– Sverige behöver genomgå ett systemskifte för lärlingsutbildningar och slå in på samma väg som Tyskland och Österrike, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Pontus Slättman, ansvarig för utbildningsfrågor på EIO, håller med. 

– Det behövs en kulturförändring i Sverige, där skola och näringsliv jobbar mer tillsammans för att säkerställa det kompetensbehov som efterfrågas. Att praktiken som eleverna gör i företag verkligen blir till ett arbetsplatsförlagt lärande är viktigt, säger han.  

Pontus Slättman menar att om företagen tar på sig ett större ansvar och en större del av utbildningsinsatsen, så bör de även få ta del av den skolpeng som ska finansiera utbildningen. 

– I dagens gymnasiala lärlingsutbildning har vi sett exempel där utbildningen och modellen fungerar på mindre tillfredställande sätt, men förslaget är nu en välkommen möjlighet att diskutera, och att förändra och förbättra lärlingsutbildningen, säger han.

Läs mer om reformen på regeringens hemsida. 

Källa: EIO.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält