Ny lag om färdigställandeskydd från 1 juni

Den nya lagen om färdigställandeskydd har trätt i kraft den 1 juni 2014. Krav på färdigställandeskydd i form av försäkring eller bankgaranti föreligger om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus). Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en nybyggnad, tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt PBL.

Skyddet omfattar samma arbeten som en byggfelsförsäkring men handlar inte om fel utan ska i stället täcka kostnaderna för att slutföra arbetet, till exempel om byggentreprenören går i konkurs.

Genom den nya lagen upphävs även lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. Den upphävda lagen om byggfelsförsäkring gäller dock fortfarande för mål och ärenden om färdigställandeskydd som har påbörjats före den 1 juni 2014. 

Källa: Sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält