Ny konjunkturbedömning: Byggindustrin går på högvarv

Ny konjunkturbedömning: Byggindustrin går på högvarv

De svenska hushållen får byggindustrin att varva upp avsevärt. Det är främst produktionen av nya bostäder som stiger snabbt, men uppgången på byggmarknaden sker på bred front i år. Nästa år dämpas dock utvecklingen när både bostads- och anläggningsmarknaden bromsar in. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Svensk ekonomi växte måttligt förra året. Det som ändå höll takten uppe var hushållen som genom ökade konsumtionsutgifter och en mycket stark efterfrågan på nya bostäder bidrog till att hålla hjulen igång. Hushållen fortsätter att hålla i taktpinnen ännu en tid, men framöver ökar utrikeshandelns betydelse. Världsekonomin börjar återhämta sig och får en vitamininjektion i form av sjunkande oljepriser.

– Bostadsinvesteringarna steg kraftigt förra året och en viktig förklaring är att hushållen blivit finansiellt allt starkare. Denna drivkraft, som ligger bakom de senaste årens ökade efterfrågan på nya bostäder, riskerar att avta till följd av obligatoriska amorteringskrav och höjda inkomstskatter. Skulle också ränteavdragsmöjligheterna minska så försämrar det ytterligare hushållens möjligheter att finansiera ett bostadsköp. Det är viktigt att politiker som fattar den typen av beslut är medvetna om konsekvenserna för bostadsbyggandet. Vi räknar med att det påbörjas färre nya bostäder 2016 än i år, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Något svagare 2016

Samtliga delsektorer inom byggandet växer i år. Nästa år förutses däremot anläggningsinvesteringarna sjunka något i såväl privat som offentlig sektor. Tillsammans med en tydlig inbromsning för bostadsbyggandet och en fortsatt modest uppgång för byggandet av lokaler stannar tillväxten för de totala bygginvesteringarna vid endast någon procent.

– Efter två mycket starka tillväxtår, 2014-2015, ser vi att det kan finnas plats för viss andhämtning nästa år. Utsikterna för byggindustrin måste trots det beskrivas som ljusa och en effekt av det är att vi ser en fortsatt stor efterfrågan på personal. Sysselsättningen stiger under hela prognosperioden, avslutar Johan Deremar.

Byggkonjunkturen nr 1-2015

Konjunkturbedömning februari 2015 - se filmen

Utvecklingstal länsvis

Stockholms Byggmästarförening: Byggtakten ökar i Stockholm 2015

Konjunktur & Prognos

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält