Lagligt inte alltid lämpligt – ny webbutbildning från Sveriges Byggindustrier rätar ut frågetecken

Lagligt inte alltid lämpligt – ny webbutbildning från Sveriges Byggindustrier rätar ut frågetecken

Är det tillåtet enligt lagen att bjuda kunder på evenemang och fina middagar, låta sig bjudas på resor och samverka om priser med sina lokala konkurrenter? Och om det är lagligt, är det verkligen lämpligt? Sveriges Byggindustrier tar nu ytterligare ett steg för att motverka oseriösa aktörer och osund konkurrens.

2014 införde Sveriges Byggindustrier en obligatorisk uppförandekod för sina medlemsföretag och nu kommer en interaktiv webbutbildning i ämnet.

- Vi har nära 3200 medlemsföretag och vill att alla ska stå på samma värdegrund, att de ska kunna bedöma vad som är lämpligt eller inte, även om det är lagligt. Det är ett viktigt steg mot en sund byggbransch med företag som konkurrerar på lika villkor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Utbildningen tar upp frågor och gränsdragningar som rör upphandling, affärsrelationer och transparens. Den går igenom uppförandekoden och berättar vad lagar och förordningar säger om mutor, redovisning och konkurrens. Ibland kan det kännas svårt att avgöra vad som i förlängningen är lämpligt eller inte, vilket kursdeltagarna blir varse när utbildningen kommer till praktikfall och provfrågor.

- Byggbranschen har blivit bättre med åren och medvetenheten om etik och ett sunt ledarskap har ökat, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. Men arbetet är inte färdigt, vi kan och måste bli bättre.

Om man ändå känner sig osäker kan man som medlemsföretag kontakta Sveriges Byggindustriers etikcoach, som kan ge råd och stöd.

- Med uppförandekoden, webbutbildningen och etikcoachen markerar vi att vi som bransch- och arbetsgivarorganisation menar allvar. Kursen är en vägledning, en kompass och ett stöd, som ska hjälpa våra medlemsföretag att fatta lagliga och lämpliga beslut, avslutar Peter Löfgren.

Kursen är gratis och är ett komplement till den lärarledda utbildningen kring uppförandekoden.

www.sverigesbyggindustrier.se/kurs

Om Sveriges Byggindustriers uppförandekod

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält