Meny

 
Två händer som skakas.

Konflikten mellan parterna inom VVS området löst.

VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund har efter en lång konflikt och svåra förhandlingar tecknat kollektivavtal på VVS- och plåtslageriernas avtalsområden. Därmed är nu den fem veckor långa strejken avbruten och de uttagna medarbetarna återvänder till sina arbeten.

Det nya avtalet innebär att parterna kommit överens om de kärnfrågor som var orsak till konflikten, lärlingslönerna och arbetstidsförkortningen.

- Det är en framgång att vi har förhandlat bort kraven på högre lärlingslöner. Detta göra att vi kan ha en fortsatt tydlig, individuell lönesättning. Ännu viktigare är att detta gör det möjligt för företagen att anställa unga människor som kan vara med och utveckla vår bransch, säger Roine Kristianson, vd VVS Företagen.

De nya avtalen gäller från den 1 april 2012 till den 31 mars 2013 och innebär att VVS- och plåtslageribranscherna ansluter sig till märket på 2,6 procent som Industrin satt.  Vi har därmed tagit ansvar för och säkerställt reallöneökningar för arbetstagarna.

En av kärnfrågorna som det varit svårt att enas kring har varit arbetstidsförkortningen.

- Vi har tyvärr tvingats till fyra timmars arbetstidsförkortning. Det innebär ett hårt slag mot våra medlemsföretags produktivitet och lönsamhet och i förlängningen även anställningstryggheten, säger Henrik Boman, förhandlingschef på PLR.

- Det är en styrka att våra medlemsföretag haft kraften att stå emot Byggnads strejker. Kostnaderna har varit höga på kort sikt men har varit en viktig principfråga för branschens utveckling. Vi har värnat våra individuella lönesättningsprinciper och arbetsledningsrätten, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

Efter den konflikt Byggnads valde att dra igång har nu våra drabbade medlemsföretag och medarbetare ett digert arbete framför sig.

- Konflikten har skadat branschen och kundernas förtroende för lång tid framöver, säger Thomas Dahlberg, vd på PLR. 

- Den ekonomiska förlusten av strejken innebär stora kostnader för såväl våra medlemsföretag, som samhället och branschens kunder. Hade Byggnads accepterat medlarnas ursprungliga hemställan, hade vi undvikt konflikten och strejkens konsekvenser, avslutar Roine Kristianson.

Källa: VVS företagen

Relaterad information

Frågor och svar

 • Hur är Titania som arbetsplats?

  Svar: Det finns nog lika många åsikter och uppfattningar om hur Titania är som arbetsplats som det finns medarbetare på företaget, men under rubriken "Vi trivs på Titania" har vi samlat några av våra medarbetares åsikter.  

 • Mellan vilka tider genomförs badrumsrenoveringen i min bostad?

  Svar: Vi vill gärna ha tillgång till Din bostad vardagar kl. 07.00-18.00 och lördagar kl. 09.00-16.00 under tiden som badrumsrenoveringen pågår, om inte annat är överenskommet med Din kontaktperson på Titania. 

  Detta betyder dock inte att vi arbetar i Din bostad under alla dessa timmar varje dag. Som alla byggföretag lägger vi upp arbetena så att planeringen blir så effektiv som möjligt samtidigt som vi måste hålla oss inom våra ekonomiska ramar samt följa avtalet som tecknats med Dig som kund avseende badrumsrenoveringen. 

 • Kommer mitt källar-/vindsförråd att påverkas av reliningen?

  Svar: Om vi måste få tillträde till Ditt källar-/vindsförråd i samband med reliningen/rörinfodringen, så kommer detta att aviseras i god tid innan, så att Du får möjlighet att tömma förrådet, innan arbetet  påbörjas där. 

 • Hur lång tid tar det att genomföra relining/rörinfodring?

  Svar: Det är väldigt svårt att ge något generellt svar på denna fråga, eftersom det är många variabler som påverkar entreprenadtiden för relining/rörinfodring. T ex så påverkar antalet meter som skall relinas, diametern på rören, i vilket skick de nuvarande rören är i, vilken metod för reliningen som skall användas osv. 

  Man kan dock säga att det brukar gå snabbare att utföra relining/rörinfodring på rören, än att göra ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bilar upp rören, byter dom och återställer. Man skall dock komma ihåg att i ett traditionellt eller prefabricerat stambyte, så renoverar man inte bara rören i fastigheten, utan ofta renoverar man badrummen från grunden, el- och ventilationssystem byts ut osv osv.

  Man måste samtidigt komma ihåg att relining/rörinfodring endast kan utföras på de utslitna rören i fastigheten. Om det är så att t ex tätskikten i badrummen eller eldragningarna är utslitna också, så finns det inget annat alternativ än att riva ut badrummen och då blir det billigare att byta rören samtidigt som man gör ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man bygger upp badrummen från grunden. Relining/rörinfodring skall därför ses som ett bra komplement till det traditionella eller prefabricerade stambytet, när det är svårt att komma åt att byta vissa rör.  

  För att räkna pris på relining, använd Reliningskalkylatorn. 

 • Är Titania intresserat av att förvärva tomtmark för nybyggnationer?

  Svar: Nyproduktion av fastigheter är Titanias viktigaste verksamhetsområde och köp av mark är högintressant för företaget.

  Om Ni har mark att sälja så ber vi Er skicka ett mejl till info@titania.se så hör vi av oss så inom kort. Tänk på att bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ytorna/fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter.

 • Varför skall vi anlita just Titania för att göra stambyte och badrumsrenoveringar?

  Svar: För att Titania har en väl beprövad och fungerande metod för att genomföra traditionella och prefabricerade stambyten och badrumsrenoveringar som är anpassad efter att de boende fortfarande skall kunna bo kvar i sina lägenheter under stambytet, om man så önskar.

  Titanias arbetssätt tar även hänsyn till att de boende kan vilja göra egna tillval och frånval vad gäller material och utförande i just deras badrum i samband med stambytet. För oss på Titania är det en självklarhet att underlätta så att de boende skall kunna få just det badrum dom själv önskar. 

  Ni kan också känna Er trygga med att vi som företag har alla behörigheter och auktorisationer som krävs för alla de typer av byggarbeten som vi utför, att vi har välutbildade och kompetenta medarbetare.

  Titanias ekonomi är mycket god och vi har näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet. Under rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" kan Ni se kreditupplysning på Titania, våra årsredovisningar samt alla våra intyg, behörigheter, certifikat med mera. 

  vår projektsida kan Ni själva se vilka projekt vi utfört och för vilka kunder. Våra kunder utgörs av bostadsrättsföreningar och stora allmännyttiga och privata fastighetsbolag, som visar förtroende för Titania gång på gång, genom att återkomma som kunder hos Titania med nya projekt.

  Allt detta är en säkerhet för Er som kund när Ni anlitar Titania för att utföra stambyte, badrumsrenovering eller något annat byggprojekt i Er fastighet. Det finns dock mycket mer som är speciellt och bra med Titania, men våra egna omdömen om oss själva är mindre viktiga än vad våra kunder tycker. På www.reco.se och www.eniro.se finns våra kunders omdömen om oss och de arbeten vi utfört. Gå in där och läs vad våra egna kunder tycker om Titania. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta att genomföra. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

  Om Ni vill komma i kontakt med Titania, se rubriken "Kontakta oss" 

 • Varför skall jag som fastighetsägare till en hyresfastighet med kvarboende anlita just Titania?

  Svar: För att vi har lång och dokumenterad vana och erfarenhet av att hantera kvarboende i samband med traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar och andra projekt. Till skillnad från vissa andra byggföretag som kanske har gått från nyproduktionssidan till ROT-verksamhet (Renovering, ombyggnation och tillbyggnad), så började Titania som ett renodlat ROT-företag med inriktning mot badrumsrenoveringar och andra renoveringar för privatpersoner. Detta har gjort att vi har lärt oss att se att ett projekt med kvarboende hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i en fastighet är ett socialt projekt lika mycket som ett rent tekniskt byggprojekt.

  Andra saker som gör att vi är bra på att hantera kvarboende är:

  • Vi har ett kvalitetssystem som inte endast är en pappersprodukt utan faktiskt är integrerat i hur vi arbetar och säkerställer att Ni får så bra kvalitet med så litet antal besiktningsanmärkningar som möjligt när Ni anlitar Titania. Med få besiktningsanmärkningar följer att vi inte behöver störa hyresgästerna eller de boende med åtgärdande av besiktningsanmärkningar, när projektet väl är avslutat, vilket alltid uppskattas av de boende i fastigheten.
  • Vi förstår hur viktigt det är att hålla uppsatta tidsplaner för Dig som fastighetsägare med hyresgäster eller som styrelse för en bostadsättsförening med bostadsrättsinnehavare som skall flytta tillbaka efter avslutat projekt. Vi har därför löpande kommunikation med Dig som beställare angående projektet och vi vidtar kontinuerligt åtgärder som gör att även t ex extrabeställningar, tillval etc kan hållas inom överenskommen tidsram.
  • Vi har solida kundreferenser (se t ex www.reco.se och www.eniro.se), näst högsta kreditvärdighet, AA, från kreditupplysningsföretaget Soliditet och auktorisationer och behörigheter inom alla våra arbetsområden. Detta garanterar att vi gör ett bra jobb som vi vill stå för under många år framöver vilket gör att felanmälningar och service fungerar efter det att projektet är avslutat. Dessutom ger vi långtgående garantier för utförda arbeten. 
  • För oss är Dina behov, krav och önskemål som beställare det viktigaste. Vi vet hur problematiskt det kan vara med stambyten och renoveringar för de boende och vi ser det som vårt jobb att göra boende och hyresgäster så nöjda som möjligt inom ramen för vårt åtagande i samband med projektet. 
 • Varför är det bra att göra fler renoveringsåtgärder samtidigt som man stambyter?

  Svar: För den entreprenör som skall utföra stambytet innebär det en stor kostnad att sätta samman en projektgrupp, utföra projektering och etablera sig på plats på projektet för att sedan genomföra själva stambytet. För fastighetsägaren, oavsett om man sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening eller om man företräder ett fastighetsbolag innebär projektet alltid en investering, både i pengar och i nedlagd tid. Även som boende innebär ett byggprojekt, framförallt ett stambyte, en hel del stök och kräver speciell planering med tanke på vattenavstängningar med mera.

  Av dessa orsaker gör man klokt i att se till att utföra även mindre akuta renoveringsåtgärder i fastigheten, inom projektets ram så att man får det gjort, när man ändå har personal och utrustning på plats. Punktlagningar och åtgärder efter det att saker gått sönder blir i slutändan alltid dyrare än att åtgärda i förebyggande syfte.

 • Varför bör vi anlita en teknisk konsult för att hjälpa oss med upphandlingen?

  Svar: För att byggkonsulten på ett professionellt sätt kan definiera exakt vad som behöver göras i just Er fastighet. Detta underlag, som kallas Förfrågningsunderlag, kan Ni sedan skicka till olika byggföretag som alla räknar och ger anbud på samma omfattning. Detta gör att anbuden blir lätta för byggkonsulten att sedan jämföra vilket i kombination med att upphandlingen har skett i konkurrens, ökar möjligheterna för beställaren att få ett så förmånligt pris som möjligt på arbetena som skall utföras.

  Konsulten kan även hjälpa till att bestämma om man skall genomföra ett traditionellt stambyte eller ett prefabricerat stambyte i fastigheten. 

 • Hur lång är garantitiden på de arbeten som Titania utför?

  Svar: Garantitiden på Titanias utförda arbeten är 5 år generellt, men vi har en specialgaranti på 10 år för tätskikten.

  (Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror dock, av vilka villkor som skrivits in i det underlag som vi gett offert på. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.)

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält