En man skriver matematiska formler på en grön tavla.

Kompetensutveckling av Titanias medarbetare

Titania arbetar löpande med att kompetensutveckla och vidareutbilda vår personal, för att vi skall kunna leverera projekt med så hög kvalitet som möjligt till våra kunder och beställare.

I enlighet med våra certifierade ISO-system 9001 och 14001, så upprättas en kompetensmatris för alla våra medarbetare när anställningen påbörjas, där man dokumenterar vilka kompetenser och utbildningar den nyanställde har samt vilka behov av kurser och utbildningar som finns under kommande år. Utifrån dessa kompetensmatriser bokas kurser och utbildningar in minst två gånger per år, för att ytterligare kompetensutveckla vår personal.

Under respektive medarbetares information under fliken Kontakta oss, så finns medarbetarens utbildningsdokumentation som innehåller de intyg, betyg, auktorisationer med mera som medarbetaren innehar. 

Under våren/sommaren samt hösten / vintern 2012 kommer de medarbetare på Titania som behöver utbildas, att få gå kurser inom bland annat: 

 

För mer information om vilka behörigheter som Titania har, se Dokumentation om Titania. 

Vill Du också arbeta på Titania? Se våra lediga tjänster. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält