”Kaplan gör det väl lätt för sig”

”Kaplan gör det väl lätt för sig”

REPLIK: Sveriges Byggindustrier undrar fortfarande vilken typ av åtgärder regeringen tänker göra för att förbättra situationen på bostadsmarknaden, skriver Björn Wellhagen, näringspolitisk chef.

De positiva anslagen i Kaplans artikel (17/3) är att han ser bostadsbristen som ett hinder för tillväxt, att han ser investeringar i infrastruktur som en väg för ökat bostadsbyggande samt att han vill fortsätta att effektivisera plan- och bygglovsprocessen, men debattartikeln från bostads- och stadsbyggnadsministern lämnar fler frågetecken än utropstecken efter sig.

Vilket ansvar ska staten ta för att det byggs fler bostäder? Vilken analys av de samhällsekonomiska kostnaderna för att bygga modulbostäder istället för ordinära bostäder har gjorts? Hur ska energieffektivisering i beståndet genomföras utan att missgynna de fastighetsägare som redan gjort dessa åtgärder? Vilken typ av förslag kommer för att öka konkurrensen? När kommer regelförenklingsförslag kring buller respektive strandskydd?

Gör inte Kaplan det väl lätt för sig när han skyller bostadsbristen på marknaden? Hur skulle situationen se ut i dag om vi hade ett fungerande hyressättningssystem och skatteregler som underlättade rörlighet i det befintliga beståndet?

De faktorer som drivit bostadsbyggandet de senaste åren är hushållens finansiella tillgångar, förändringar av fastighets- och reavinstbeskattning, bolåneräntan och sysselsättningsgraden. Med den kunskapen i botten så blir det lättare att hitta lösningar. Vi sätter oss gärna och diskuterar åtgärder som kan förbättra dagens situation. Ett förslag är en parlamentarisk bostads- och infraberedning och annat att tala om är hur framtidens bostäder ska finansieras.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Artikeln är en replik på Mehmet Kaplans debattartikel ”Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet”

Källa: DN Debatt

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält