Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om investeraravdrag för företag av mindre storlek

Investeraravdrag börjar gälla den 1 december

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag om investeraravdrag för företag av mindre storlek. Utskottet föreslår att lagen förtydligas efter ett påpekande av EU-kommissionen. Lagen kan börja gälla den 1 december 2013. Vänsterpartiet reserverar sig.

Investeraravdraget ska gälla för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när företaget bildas eller vid en nyemission. Man ska då få göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Maxgränsen för avdrag är 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar andelar för 1,3 miljoner kronor. Alla investerares sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får vara högst 20 miljoner kronor per år.

Investeraravdraget är en form av statligt stöd som måste godkännas av EU-kommissionen. Efter ett påpekande av kommissionen föreslår skatteutskottet att lagförslaget förtydligas. Avdrag ska inte gälla om någon andel i företaget handlas på en reglerad marknad, det vill säga är börsnoterat.

Andra villkor som ska vara uppfyllda för att få investeraravdrag:

  • Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse.
  • Medelantalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer.
  • Nettoomsättningen eller balansomslutningen ska vara högst 80 miljoner kronor.
  • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
  • Företaget ska ha ett löneunderlag på minst 300 000 kronor.

Lagen skulle enligt regeringens förslag ha börjat gälla den 1 september 2013. Skatteutskottet föreslår nu att lagen börjar gälla den 1 december 2013 och ska tillämpas på investeringar efter den 30 november 2013.

V reserverar sig

Vänsterpartiet reserverar sig. Partiet betonar vikten av att eftersträva ett skattesystem som är enhetligt och likformigt och som har så få undantag som möjligt. På så sätt minimeras också möjligheterna till skatteplanering, menar partiet.

Dokument

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält