Paula Lejonkula

Intervju med Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert

I en värld med en allt högre grad av europeisering och globalisering är mångfald en nyckel för att stå sig i konkurrensen. Läs intervjun med Paula Lejonkula, Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert, om hur man aktivt kan arbeta för ökad mångfald och vilka konkreta effekter det genererar.

Du är Sveriges Byggindustriers första mångfaldsexpert. Grattis! Vad innebär det?

Att byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation har satt fokus på mångfaldsfrågorna och visat att det är viktigt. För min del innebär det att jag börjar med att skapa mig en bild av hur det ser ut, vad som har gjorts och vad som redan pågår inom området. Jag kommer att finns som stöd i utvecklingsprocessen för en mer inkluderande byggbransch och samordna aktiviteter men det innebär framför allt att fler kommer att konkretisera sitt arbete för en ökad mångfald.

Hur ser behovet av ökad mångfald ut inom byggbranschen?

Behovet är egentligen desamma som för övriga näringslivet, vi lever i en värld med en högre grad av europeisering och globalisering. De företag och organisationer som inte kan hantera mångfald kommer inte att kunna vara tillräckligt konkurrenskraftiga. I ett större perspektiv handlar det om att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen. Det handlar både om vilken rekryteringsbas vi ser för framtida medarbetare och om hur vi kan identifiera affärsmöjligheter i framtiden. Vilka behov ska vi bygga för? Hur kan vi veta det om branschen är för homogen? Vilka enskilda frågor som just byggbranschen bör prioritera behöver jag sätta mig in i. Sedan handlar det om att omvandla målsättningar till konkreta processer och aktiviteter.

Vilka konkreta effekter kan ett ökat mångfaldsarbete generera?

Förutom en ökad konkurrenskraft tenderar människor att må bättre i inkluderande organisationer, vilket har en positiv effekt för både enskilda individer, organisationer och för nationalekonomin. Många företag bedriver också ett mångfaldsarbete ur ett CSR (socialt ansvars) perspektiv. Då ligger fokus mer på att samhällets alla aktörer på olika sätt behöver bidra till ett hållbart samhälle.

Har du några tankar kring hur enskilda företag inom bygg kan arbeta för ökad mångfald?

Ja, massor. Men det viktigaste är att sätta upp argument för varför man ska arbeta för ökad mångfald. Och ledningen måste driva frågan. Man ska också vara medveten om att det är en långsiktig process och att mångfaldstänket ska genomsyra hela verksamheten. Arbetet för att komma dit är grundligt och gediget men det innebär också att du kan börja någonstans där det känns viktigt just nu för att sedan sprida medvetenhet och metod till andra områden. Hur kommunicerar vi på vår webb? Hur ser våra rekryteringsrutiner ut? Hur ser våra karriärvägar ut? Allt vårt vardagliga arbete ska genomlysas ur ett mångfaldsperspektiv. Man kan inte lägga upp ett projekt på ett år och tro att man är färdig sen.

Vad kan man som anställd göra för att bidra till en god utveckling?

Reflektera över sin egen roll, sitt eget beteende och hur risken ser ut för att ens fördomar tar sig uttryck i det vardagliga arbetet. Och prata. Det finns inte särskilt många som är bra på att läsa tankar. Om jag tycker att en kollega till mig trampar mig på tårna för att jag är kvinna eller svensk eller något annat är det väldigt troligt att personen inte har en aning om att jag känner mig stött i kanten. Då är det bra att säga just det, när du säger/gör såhär känner jag mig stött. Händer det ofta blir det förstås alldeles för tröttsamt, och då får man gå till en chef, personalchef eller VD för att förklara att något måste göras åt arbetsmiljön. Då behöver vi medvetna och modiga chefer. Det är också viktigt att man som anställd funderar över om man behöver idéer från andra kollegor eller kontaktpersoner i sitt dagliga arbete för att fånga andra perspektiv än de man själv har.

Det är ingen hemlighet att utvecklingen inom mångfaldsfrågor ofta går långsamt. Vilka förändringar kommer vi kunna se i branschen under de kommande åren?

Jag tror att vi kommer att se en ökad medvetenhet. Fler företag har arbetat med frågorna ett tag och kan visa på goda exempel och bra sätt att jobba på. För mig är det viktigt att sprida kunskap och göra information och verktyg tillgängliga för dem som vill öka mångfalden men behöver hjälp med hur de ska gå tillväga. Min förhoppning är att branschen om några år ska kännas mer öppen och intressant för fler. Det behöver vi om vi ska öka byggandet i Sverige, vilket våra politiker har varit eniga om.

Källa: nackademin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält