Uppgiven kvinna tar sig för huvudet

Hur genomlever man ett stambyte på bästa sätt?

De flesta som varit med om ett stambyte, upplever det minst sagt som mer eller mindre påfrestande, viket är lätt att förstå. Att vara utan vatten, avlopp, värme och kanske el i delar eller hela lägenheten under flera veckors tid, att ha hantverkare som arbetar i lägenheten och orsakar buller, vibrationer och damm, är naturligtvis en stor omställning mot de vanliga rutinerna.

Som tur är finns det ett slut på eländet, ett stambyte pågår vanligtvis etappvis där varje etapp normalt tar mellan en eller ett par månader att slutföra och när stambytet väl är avslutat, så har Du som boende ett helt nytt och fräscht badrum i lägenheten.

Titania har nedan sammanställt några tips och saker att tänka på för att ta sig igenom stambytet på smidigast möjliga sätt och undvika de problem som går att undvika genom god planering och förberedelser. Om någon har fler tips att lägga till i denna lista, maila gärna tipset till webmaster@titania.se så läggs det till i listan.

Bo på annat ställe

Det absolut bästa tipset man kan ge boende i en fastighet som skall stambytas, för att slippa så mycket av bekymren som möjligt, är att försöka hitta något tillfälligt boende under tiden som arbetena pågår. Man kanske kan bo hemma hos någon släkting, svärföräldrarna, pojk- eller flickvän etc, vara på landet under tiden som det skall stambytas eller ta en längre semester?

Om det är en hyresfastighet som skall stambytas, kontrollera med hyresvärden om det finns några möjligheter till evakueringslägenhet under tiden som stambytet pågår.

Alternativt ställe för duschning, tvätta kläder osv

Om Du som boende inte har möjlighet att flytta från bostaden under tiden som stambytet pågår, försök i god tid förbereda och planera för var Du skall duscha, tvätta kläder och så vidare under stambytet. Fråga hyresvärden eller föreningens styrelse hur de som beställare av stambytet har tänkt sig lösa dessa frågor. Om beställaren så önskar, så sätter entreprenören naturligtvis upp provisoriska duschar och toaletter t ex nere i källaren i fastigheten eller på gården, för att underlätta för Dig som boende under stambytet. Titania kan även erbjuda boende en form av engångstoalett, som ställs upp i lägenheten under stambytet, så att man slipper gå ned i källaren eller ut på gården när man behöver gå på toaletten. Titania ser också till att det alltid finns provisoriskt vatten draget i trapphuset, om beställaren av stambytet så önskar, vilket naturligtvis underlättar för Dig som boende.

Post och tidningar

För Dig som flyttar från lägenheten under stambytet, glöm inte att åka förbi bostaden då och då för att hämta posten. Eller varför inte beställa tillfällig eftersändning under tiden som Du inte bor i lägenheten för att slippa bekymra Dig? En annan variant kan vara att begära att få fakturor och räkningar på autogiro eller som elektroniska fakturor till Din internetbank. Detta är bra för miljön, eftersom det sparar in både papper och transporter, men framförallt smidigt för Dig då Du inte riskerar att någon faktura försvinner i lägenheten under stambytet.

Det kan också vara bra att ställa fram en låda eller kartong i hallen, som brevbäraren eller hantverkarna kan lägga eventuell post i, istället för att det läggs på golvet och riskerar att försvinna eller bli trampad på.

Om Du flyttar från lägenheten under stambytet och inte behöver dagstidningen, kan det vara klokt att göra ett tillfälligt uppehåll i prenumerationen, så slipper det bli stökigare än nödvändigt innanför lägenhetsdörren.

Vidarekoppla den fasta telefonen

Om Du väljer att flytta från lägenheten under tiden som stambytet genomförs, glöm inte att vidarekoppla Din fasta telefon till mobiltelefonen, så att Du inte missar några viktiga samtal. På Telias hemsida kan du läsa om hur man gör för att vidarekoppla telefonen 

Täcka in övriga lägenheten

Var beredd på att ett stambyte alltid innebär mer eller mindre spridning av byggdamm till resterande delar av lägenheten, hur väl vare sig Du eller entreprenören täcker in, så blir det tyvärr dammigt. När Titania genomför ett stambyte, så täcker vi noggrant in väggar och dörröppningar och bygger dammslussar för att minska dammspridningen. På golven läggs skyddspapp ut, för att undvika skador på golven. Om Du som boende önskar mer plast och tejp för att kunna täcka in lite extra, så tillhandahåller naturligtvis Titania detta utan kostnad.

Husdjur och barn

Om det kommer att finnas husdjur eller barn i bostaden under stambytet, se till att det inte finns någon risk att de skadar sig på t ex maskiner eller verktyg eller att de försvinner ut genom ytterdörren. Se till att hålla innedörrar stängda eller sätt upp ett hinder så att varken barnen eller husdjuren kan ta sig ut den del av lägenheten där arbeten pågår. Detta gäller inte bara för djurens eller barnens säkerhet, utan även för hantverkarna som genomför stambytet. 

Läs noggrant all information

De flesta entreprenörer som utför stambyte delar ut skriftlig information inför det att stambytet påbörjas, så att de boende kan sätta sig in i tidsplaner, vad som skall göras, vad det kommer att innebära osv. Som boende är det alltid rekommenderat att man noggrant läser igenom informationen för att vara förberedd på vad som komma skall och därmed kan planera för det. Det Du inte förstår i informationsmaterialet, fråga platschef eller annan ansvarig person, så att Du får svar på Dina frågor och funderingar angående stambytet.   

Aviseringar för avstängning av vatten och el

Var uppmärksam på den information som sätts upp i hissen, i trappen eller i porten avseende när vatten, avlopp, el och värme skall stängas av, så att Du är förberedd. Om t ex vattnet skall stängas av under några timmar i huset i samband med stambytet, se till att t ex ha duschat innan och fyll gärna en eller par hinkar med vatten, så att Du har tillgång till vatten att diska eller t ex spola i toaletten med, tills dessa att vattnet slås på igen.

Eventuella till- och frånval

Som boende i en bostadsrättsförening har Du ofta rätt att välja till- och frånval i badrummet i samband med stambytet. Se till att noggrant läsa informationen från entreprenören angående till- och frånvalen och var förberedd och påläst när det är dags att välja hur just Du vill att Ditt badrum skall se ut efter stambytet. Har Du inte bestämt Dig före sista svarsdatum och skickat in blanketten, finns risken att Du får Ditt badrum i standardutförande och därmed på ett sätt som Du inte alls tänkt Dig.

Var därför noga med att ha en öppen kommunikation med ansvarig person från entreprenören, så att Du är säker på att Du får de till- och frånval som Du önskar. Titanias platschefer på våra stambyten bokar alltid in ett 30 minuter långt möte med varje bostadsrättsinnehavare där man tillsammans går igenom vilka önskemål den boende har och där man gemensamt ser till att fylla i den blankett som finns för till- och frånvalen.

Uppmärkning av det som skall sparas 

Se till att noggrant märka upp det som Du vill skall sparas i Ditt befintliga badrum och som skall återmonters i det renoverade badrummet. Det kan t ex vara krokar, toalettstolen, duschväggar etc. Sätt t ex en ordentlig tejpbit på det som skall sparas i badrummet och skriv tydligt ”SPARAS” på tejpbiten. På detta sätt vet hantverkarna att de skall vara försiktiga när de plockar ned den befintliga badrumsinredningen, vilket sker precis före det att rivningen av badrummet påbörjas.

Flytta undan ömtåliga föremål

Eftersom hantverkarna behöver ha fri tillgång till kök, badrum och wc utrymmen under stambytet, så se till att plocka undan så mycket som möjligt som är omtåligt från dessa områden före det att arbetet med stambytet påbörjas. Risken finns annars att dessa saker kan bli skadade, vilket är onödigt, eftersom det på ett enkelt sätt går att undvika. Det är bättre att ställa in dessa ömtåliga eller värdefulla saker i en annan del av lägenheten, som inte berörs av stambytet eller övriga renoveringsarbeten i lägenheten.

Se även till att flytta bort föremål som är skrymmande och står i vägen, t ex möbler, skoställ och andra saker som kan utgöra ett hinder för hantverkarna när de skall ta sig till kök, badrum och wc utrymmen.

Kom ihåg varför man gör stambytet!

När det känns som jobbigast med stambytet, bullernivån är som högst och byggdammet sprider sig som mest i lägenheten, kom då ihåg alla fördelarna med att genomföra stambytet och varför man gör det och att det dröjer 40-60 år tills dess att lägenheten behöver stambytas nästa gång.

Fördelarna med att göra ett stambyte är t ex:  

Som boende kommer ni att slippa vattenskador och andra problem till följd av gamla och trasiga rör i framtiden, vilket bland annat kommer sänka kostnaderna för underhållet av fastigheten, vilket Du som bostadsrättsinnehavare kommer att dra nytta av ekonomiskt i långa loppet.

Vid de flesta stambyten och badrumsrenoveringar idag så sätts lokala avstängningsventiler in i varje badrum och kök, vilket gör att om Du eller någon av Dina grannar behöver stänga av vattnet i sin lägenhet, så behöver inte vattnet i hela huset stängas av, vilket minskar risken för att Du i framtiden drabbas av irriterande vattenavstängningar. 

Badrummen och eventuella WC utrymmen i Din lägenhet kommer att bli helt nya och fräscha och förhoppningsvis helt utifrån Dina önskemål, tack vare Dina till- och frånval, om det är så att Du bor i en bostadsrättsförening.

Om Du bor i en bostadsrättsförening, så kommer den höjda standarden på Din lägenhet i kombination med att fastigheten är stambytt, att höja värdet på lägenheten den dag Du skall sälja den, vilket Du som bostadsrättsinnehavare naturligtvis drar nytta av.

Om det görs ett byte av elsystemet i samband med stambytet, så kommer ni få moderna och säkra eldragningar i lägenheten, vilket känns tryggt, speciellt om man har små barn eller bor i ett hus med gamla eldragningar, som inte längre uppfyller dagens krav på elsäkerhet.

Ovanstående är naturligtvis bara exempel på alla fördelar som det innebär att göra stambyte i fastigheten.

 

Du som vill veta mer om hur Titania utför sina stambyten, så finns intressant information på länkarna nedan:

Innan stambytet

Under stambytet

Efter stambytet

Om Du vill räkna pris på vad ett stambyte kostar, se Titanias Stambyteskalkylator. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält