Byggnader

Hög tid att få till stånd blocköverskridande överenskommelser

I en ny rapport som Veidekke och Rikshem presenterade idag betonas vikten av att man vid beräkningar av hushållens skuldkvot tar hänsyn till att olika länders skattesystem. Detta då Sverige har ett skattesystem som på grundläggande punkter skiljer sig från Europas. Debattörerna betonar även vikten av att genomgripande reformer för att få igång bostadsmarknaden.

- Bostadsfrågan är en av de frågor som svenska folket är mest missnöjd enligt opinionsundersökningar. Från branschens sida menar vi därför att det är hög tid att få till stånd blocköverskridande överenskommelser och långsiktiga spelregler som skapar långsiktiga förutsättningar. Finansmarknadsminister Per Bolund sa nyligen att han var beredd att fortsätta föra samtal om bostadssektorn med andra partier. Nu är hög tid att gå från ord till handling och skicka en konkret inbjudan till oppositionen, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Samtidigt uppmärksammas i Dagens Industri att det blivit vanligare att privatpersoner spekulerar i nyproducerade lägenheter.

- Vi möts nu dagligen av tecken på att bostadsmarknaden inte fungerar. Fokus i blocköverskridande samtal bör ligga på att ta fram åtgärder som löser de grundläggande problemen. Konkret handlar det om åtgärder som förhindrar spekulation, ökar rörligheten på bostadsmarknaden och underlättar för kapitalsvaga hushåll att etablera sig, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält