Hårdare kontroller måste till för att minska fusket med ROT-avdraget.

Hårdare kontroller av ROT-avdraget krävs

Efter Uppdrag Gransknings och Kalibers reportage om oseriösa byggföretags missbruk av ROT-avdraget kräver bland annat fackförbundet Byggnads, Sveriges Byggindustrier och Skatteverket hårdare kontroller för att få bort fusket. Dessa krav ställer sig Titania till fullo bakom. Byggbranschen måste rensas från oseriösa byggföretag och kriminella som utnyttjar kryphålen i lagstiftningen och myndigheternas bristande kontroller för att sko sig själva samt snedvridna konkurrensen för de seriösa företag som sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter i enlighet med gällande regelverk.

"Svartjobb- trots rotavdraget

Huvudsyftet med rotavdraget som infördes för fyra år sedan var att svarta jobb i byggbranschen skulle bli vita. Men frågan är om det blivit så. P1-programmet Kaliber som sändes i söndags visar en dyster bild. Svartjobb i sista ledet tycks förekomma, men det finns ingen systematisk kontroll.

Skatteverket har ingen möjlighet att kontrollera hur många som jobbar svart i de byggföretag som använder rotavdrag. Det visar radioprogrammet Kalibers granskning av anställningsvillkoren i byggbranschen.

Skatteverket har en särskild kontrollenhet av hustjänster. Men enheten saknar möjlighet att kontrollera vem som utfört själva jobbet. De 93 brottsanmälningar som de gjorde förra året gällde andra förseelser än svartjobb.

Radioprogrammet Kalibers reportrar har dock träffat ett 30-tal hantverkare, de flesta från andra länder, som anlitats av den ”vita” entreprenören för att i realiteten utföra det upphandlade rotjobbet – ofta för minimal ersättning.

Ola Månsson, vd på Svensk Byggindustri, kommenterar reportaget i Ekot:

– Jag tycker för det första att det är beklagligt. Jag trodde inte det skedde när rotavdraget nyttjas så väl. Jag hoppas att vi talar om en liten, liten del som missbrukar ett väldigt bra verktyg för att komma åt svarta jobb. Det är ofta så i skattesystem att det finns alltid folk som ska utnyttja det, göra felaktigheter och begår brott. Då ska vi se till att vi finner firmorna som gör så här, och det ska vi göra tillsammans med våra myndigheter, säger han.

På Byggnads börjar man till och med ifrågasätta om rotavdraget ska vara kvar.

– Om det gynnar rent kriminella verksamheter är det självklart att vi måste ompröva vår syn på rotavdraget. Det är helt självklart, säger Christer Karlsson, ombudsman på Byggnads.

Men Ola Månsson håller inte med.

– Det är beklagligt om det här gör att de ifrågasätter rotavdraget. Det här verktyget är ingen konjunkturutjämnare på något sätt, utan ett verktyg för att få konsumenten att tänka på att bara köpa vitt, säger Ola Månsson, vd på arbetsgivareorganisationen Svensk Byggindustri.

Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, poängterar att svartjobb är helt oacceptabelt och menar att Skatteverkets kontrollsystem vid utbetalning av ROT-avdrag måste stärkas och en tydligare koppling mellan företagens redovisning av inbetalda arbetsgivaravgifter på individnivå måste till.

– Sveriges Byggindustrier har länge och envist förespråkat en lag om månadsuppgifter, men dessvärre har beslutsfattarna sagt ”nej, inte nu” till detta. Hur många fler exempel behövs innan vi får en lagstiftning på plats som stärker den sunda konkurrensen, som motverkar oseriösa företag och som värnar den enskilda människan, frågar sig Peter Löfgren."

Källa: byggindustrin.se

ROT-bedrägerier går att motverka

Sveriges Byggindustrier skriver i ett pressmeddelande med titeln "ROT-bedrägerier går att motverka" att det finns enkla åtgärder som Skatteverket kan vidta för att försvåra för de oseriösa byggföretagen att missbruka ROT-avdraget och i ett brev till myndigheten daterat 2013-05-06 ger man fem enkla förslag på hur Skatteverket kan försärka kontrollerna :

"1. Företagen bör bilägga fakturan till ansökan om utbetalning så att Skatteverket kan se hur stor del som är arbetstid och hur stor del som avser arbetsmaterial för att på så sätt kunna göra en rimlighetsbedömning.

2. Företagen bör redovisa antal timmar samt kostnad per timme, även vid fastprissättning.

3. Skatteverket bör ha 30 dagar på sig att betala ut pengar, inte 10 dagar som idag. Det ger Skatteverket 20 extra dagar för kvalitetsgranskning.

4. Företagen ska ha lika prissättning för konsumenterna och inte anpassa priset efter om det ger ROT-avdrag eller ej.

5. Utbetalning från Skatteverket ska alltid ske till företagsskattekonto."

Läs hela brevet från Sveriges Byggindustrier här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält