Hälften av planerade bostadsprojekt sätts inte igång i Stockholms län

Hälften av planerade bostadsprojekt sätts inte igång i Stockholms län

Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna i länet med byggstart 2012-2014 är försenade och den främsta orsaken är att detaljplanearbetet går långsamt i kommunerna. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening och det stöds även av Sveriges Byggindustriers färska konjunkturprognos.

– Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden cirka 120 000 nya bostäder eller 10 000 bostäder per år. Förra året påbörjades det ungefär 7 000 bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening och regionchef Sveriges Byggindustrier Öst.

Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län har minskat med uppskattningsvis närmare 20 procent under 2012 jämfört med det redan låga bostadsbyggandet 2011. En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar att bostadsbyggandet i länet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter 2014.

– Även om vi ser en återhämtning framöver visar vår undersökning att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna och då kommer det ändå inte att kunna påbörjas tillräckligt många nya bostadsprojekt, kommenterar Elisabeth Martin.

Ett ytterligare problem som hindrar bostadsbyggandet i länet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad.

– Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det finns en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen för att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra fler lägenheter, avslutar Elisabeth Martin.

Undersökningen från Stockholms Byggmästareföreningen genomfördes i januari 2013 för byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner med planerad byggstart 2012, 2013 eller 2014 enligt Byggfaktas databas. Av totalt 39 403 planerade lägenheter uppgav byggherrarna att 20 964 är fördröjda på grund av detaljplanearbetet.

Källa: Stockholms Byggmästarförening

Mer information om Sveriges Byggindustriers prognos för Stockholms län

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält