Förhandlingskamp mellan två starka parter!

Förhandlingar om nytt byggavtal

Den 17 januari kommer förhandlingarna mellan arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads dra igång på allvar om ett nytt löneavtal för byggbranschen. Det nuvarande avtalet går ut 28 februari och för första gången på över 20 år, så finns möjligheter att byggavtalet blir det avtal som tecknas först på arbetsmarknaden och därmed sätter nivån för övriga förhandlingar. I vanliga fall brukar industriavtalet eller teknikavtalet vara först ut, men i årets avtalsförhandling så kan denna ordning alltså rubbas, vilket kan få olika konsekvenser, beroende på vem man frågar.

Fackförbundet Byggnads vill ha ett avtal färdigt och underskrivet redan till den 1 mars 2013, när nuvarande avtal löper ut. Detta skulle i så fall innebära att byggavtalet skulle bli färdigt en hel månad innan industrins avtal löper ut, som brukar vara det avtal som sätter nivån för löneökningarna vid större kollektivavtalsförhandlingar. Under år 2013 skall avtal angående löner och villkor för totalt 2,6 miljoner anställda förhandlas om mellan arbetsmarknadens parter. 

Industrins avtal påverkas i hög grad av internationell konkurrens, vilket ger en fingervisning om det ekonomiska läget för både Sveriges ekonomi och den internationella konjunkturen. Att nu byggavtalet, som påverkar 60 000 byggarbetare, skulle sätta ribban kan leda till högre krav på löneökningar för övriga fackförbund, då risken är stor att lönerna ökar mer inom byggavtalet eftersom man saknar internationell konkurrens på det sätt som industri- och teknikföretagen har. För höga lönestegringar inom byggbranschen, skulle i sin tur utlösa högre lönekrav från övriga fackförbund, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att Sveriges konkurrenskraft försämras på den internationella marknaden, då svenska företag drabbas av högre kostnader än konkurrenterna. Docenten i arbetsvetenskap Christer Thörnqvist menar att ”De andra fackföreningarna kommer aldrig att gå med på att få lägre påslag än man får i byggindustrin” Källa: Sveriges Radio

Med utgångspunkt från detta så är byggarbetsgivarna i form av Sveriges Byggindustrier dock inte alls lika positiva till att sluta avtal före 1 mars, som är Byggands målsättning. Om inget nytt avtal tecknas när det gamla går ut 28 februari, kan det dock leda till stridsåtgärder från Byggnads sida, för att försöka pressa arbetsgivarna att teckna avtal, före det att industrin tecknat sitt avtal som löper ut 31 mars 2013. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges byggindustrier menar att: ”Det skulle bli enormt mycket diskussioner och svårt att få gehör för en sådan nivå vilken vi än kommer fram till. Och lönenivån skulle antagligen bli för hög eftersom vår industri inte är så konkurrensutsatt och därmed inte lämpad att gå först” Källa: Sveriges Radio. 

Utöver lönefrågan så har Sveriges Byggindustrier bland annat krav på prestationslön enbart på större byggen, mer kontroll över arbetstiden och längre tid för förhandlingar, enligt det pressmeddelande ”Säker och lönsam byggindustri” som Sveriges Byggindustrier lagt ut på sin hemsida. Källa: Sverige Byggindustrier 

För Byggnads är de viktigaste frågor utöver lönerna, krav på förbättrad arbetsmiljö och ”……kontrollen över villkoren i entreprenadkedjorna.” Källa: Byggnadsarbetaren.se 

Det vara med andra ord vara långt mellan parterna, då arbetsgivare och fackförbund inte ens är överens om vad som skall diskuteras under förhandlingarna med start i mitten av januari. Enligt Sveriges Byggindustrier så skall överhuvudtaget inget annat än lönenivåerna förhandlas enligt en överenskommelse från 2010, något som dock Byggnads ställer sig avvisande till. Det kan med andra ord bli en hård avtalsrörelse för byggbranschen och det är idag ovisst vad förhandlingarna kommer att leda till och när förhandlingarna kan leda till ett underskrivet avtal

Uppföljning på förhandlingarna kommer löpande presenteras på Titania.se 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält