Individuell mätning av värme tar bort fastighetsägarens incitament att sänka energiförbrukningen.

”Energieffektivisering–ja, ineffektiva mätningar–nej”

Energianvändningen ökar om EU-kravet på individuell mätning och debitering (IMD) av värme går igenom. Då minskar fastighetsägarens incitament att spara energi. Det menade de allmännyttiga bostadsföretagens organisation Sabo i rapporten ”Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej” som presenterades 9 september 2013.

Det var proppfullt i Sabo:s stora konferenssal när organisationen presenterade en rapport som visar att individuell mätning och debitering av värme inte leder till minskad energianvändning. 

Tvärtom, erfarenheter från de bostadsföretag som provat på IMD för värme, däribland Botkyrkabyggen och Örebrobostäder, visar att hyresgäster ofta höjer värmen och att energianvändningen därmed ökar. 

IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED). Och det är bråttom. Det ska införas i Sverige senast 5 juni 2014. 

Sabo menar nu att regeringen övertolkat direktivtexten. Till exempel Finland utgår från att det är fastighetsägarna, inte de boende, som avses för individuell mätning och debitering. 

– Ur ett energieffektiviseringsperspektiv är inte det här förslaget särskilt vettigt. Samtidigt är detta ett direktiv som ska genomföras. Vi kommer att ta hänsyn till remissynpunkter innan det slutliga förslaget är klart, sa Fredrik von Malmborg, kansliråd på Näringsdepartementet i den efterföljande paneldebatten. 

Som VVS-Forum skrivit om tidigare förslår Näringsdepartementet att IMD-krav införs i svensk lag för bland annat värme i nya byggnader och vid större renoveringar. Medan Sabo vill att IMD endast ska vara obligatoriskt om åtgärderna är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och proportionerliga i förhållande till möjliga energibesparingar, ungefär som förslaget för befintliga byggnader ser ut i dag. 

För de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen är det viktigt att minska energianvändningen eftersom det både sparar pengar och minskar vår påverkan på miljön. Sabo framhöll också det så kallade Skåneinitiativet, där 107 bostadsföretag åtagit sig att spara 20 procent energi till år 2016.

– Men om kravet på individuell mätning och debitering av värme går igenom kommer vårt framgångsrika energisparande backa tillbaka. Och därmed motverkas hela syftet med direktivet, sa Kurt Eliasson, vd på Sabo. 

Källa: www.vvsforum.se

Läs hela rapporten på SABOs hemsida

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält