Elektrikerförbundet drar tillbaka sina strejkvarsel efter att ha gjort uppgörelse med arbetsgivarna.

Elektrikerförbundets strejker avblåsta

Det är inte bara med arbetsgivarorganisationerna som fackförbunden Byggnads och Elektrikerförbundet för tillfället har konflikter för att försöka komma överens om nya kollektivavtal, som Titania tidigare rapporterat om. Nu visar det sig att IF Metalls ordförande och Elektrikerförbundets förhandlingschef har helt olika uppfattningar om vad som sagts och kommits överens om inom LO när det gäller Elektrikerförbundets varsel om omfattande strejker. Nu har Elektrikerförbundet dock fått framgång i sina förhandlingar, de interna konflikterna till trots.

Konflikt mellan IF Metalls ordförande och Elektrikerförbundets förhandlingschef

IF Metalls ordförande Anders Ferbe förhandlar för tillfället med industriföretagens organisation Teknikföretagen om nytt kollektivavtal för industrin. Ferbe beskriver förhandlingssituationen som svår och att det går väldig trögt. Situationen förbättras inte av systerförbundet Elektrikerförbundets varsel om strejker mot arbetsgivarorganisationen EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, som skulle drabba industrins företag hårt. Ferbe hävdar dessutom att varken han eller LO blivit informerade om Elektrikerförbundets varsel och att han blev ”…oerhört överraskad” när han fick veta om varslen. Ronny Wenngren, förhandlingschef på Elektrikerförbundet har en annan uppfattning och ”…tycker Anders Ferbe ska skaffa sig större öron och lyssna när vi pratar” enligt artikel i Svenska Dagbladets internetupplaga  

Elektrikerförbundets förhandlingschef kräver dessutom att sympatiåtgärder vidtas från IF Metall för att sätta press på arbetsgivarna, något som IF Metalls ordförande Anders Ferbe slår ifrån sig i en annan artikel på svd.se:  ”Han leker stundtals med elden, det vet han om. Sympatiåtgärder förutsätter att varslet är godkänt i LO:s styrelse och ligger inom ramen för vår samordning.”

LO:s pressekreterare Dan Lundqvist Dahlin vill inte kommentera det inträffade utan nöjer sig med att säga att ”Vi kommenterar varken det som sägs eller inte sägs på LO:s styrelsemöten.” 

Hårda linjen gett resultat

På måndagskvällen de 25 mars så verkar det dock som att Elektrikerförbundets hårda förhandlingslinje gett gott resultat. Arbetsgivarorganisationen EIO drar nämligen tillbaka sin uppsägning av det kritiserade inkasseringsavtalet som varit den stora stötestenen mellan parterna, vilket gör att Elektrikerförbundet i sin tur drar tillbaka strejkvarslen.

När man dock läser kommentarerna från arbetsgivarna och fackförbundet så verkar man dock inte vara överens om vad man egentligen kommit fram till. Huruvida den kontrollavgift på 0,5 % av lönesumman som finns med i inkasseringsavtalet skall vara kvar eller är borttagen från förhandlingarna verkar man göra olika tolkningar av. EIO gör följande tolkning:  ”Kravet på facklig skatt betraktar vi genom denna uppgörelse som avfört från förhandlingarna” medan Elektrikerförbundet inte nämner något om att avgiften på 0,5 % skulle vara borttagen, utan man anser att inkasseringsavtalet nu gäller enligt tidigare, med avgiften på 0,5 %.

EIO:s kommentarer

EIO:s hemsida kunde man igår kväll, måndagen 25 mars läsa följande:

EIO och Elektrikerförbundet har träffat en överenskommelse om konfliktfrågorna på installationsområdet. Båda parter drar tillbaka sina stridsåtgärder. Inkasseringsavtalet fortsätter att gälla, Elektrikerförbundet återtar sitt krav på så kallad facklig skatt och Installationsavtalet gäller från 1 april med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Parterna fortsätter att förhandla om installationsavtalsfrågorna och revidering av Inkasseringsavtalet under medlarnas ledning.

- Vi är lättade att en konflikt som skulle försatt över 5000 elektriker i strejk har kunnat undvikas. Elteknikföretagen tar genom denna överenskommelse ansvar för svensk industri. Förhandlingarna mellan industrins parter kan nu fortsätta utan att störas av en strejk på elteknikområdet, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

Elektrikerförbundet första varsel i konflikten kom den 29 januari, samma dag som parterna bytte krav och innan någon förhandling inletts i sak. Arbetsgivarna har alltså redan från första dagen tvingats förhandla under hotet om en massiv konflikt. Trots att konflikten inte brutit ut har redan varslet i sig orsakat stora ekonomiska skador för branschen, genom växande osäkerhet och uteblivna affärer. Den osäkerheten har förstås också drabbat kunderna, till exempel skogsindustrin. Om strejken hade brutit ut hade skadorna för svensk ekonomi blivit betydande. 

Facket har haft två krav. Dels att företagen ska fortsätta med insamlingen av fackets medlemsavgifter. Dels en ”facklig skatt”, att 0,5 procent av de pengar företagen avsätter till medarbetarnas löner istället ska betalas till direkt till Elektrikerförbundet och kunna användas i deras ordinarie fackliga verksamhet.

- Kravet på facklig skatt betraktar vi genom denna uppgörelse som avfört från förhandlingarna, säger Åsa Kjellberg Kahn. När det gäller medlemsavgifterna så kommer arbetsgivarnas medverkan att fortsätta enligt Inkasseringsavtalet. Med medlarnas hjälp förhandlar parterna nu vidare om Installationsavtalets frågor och om revidering av Inkasseringsavtalet.

- Elektrikerförbundets återkommande varsel är ett allvarligt problem. De skadar både företag och anställda, men även kunderna och allmänheten. Genom att ständigt välja konflikt före förhandling undergräver de också den svenska modellen som bygger på förhandlingar i godo. Som hemmamarknadsfack har Elektrikerförbundet ytterst låga spärrar mot konflikt, vilket den här avtalsrörelsen återigen är ett tydligt bevis på, säger Åsa Kjellberg Kahn. Elektrikerförbundet har sedan 1993 varslat om konflikt 28 gånger, endast 6 av 20 år har inneburit verklig arbetsfred.”

Elektrikerförbundets kommentarer 

Elektrikerförbundet kommenterade det hela på följande sätt i nättidningen Elektrikern:

”Alla varslade stridsåtgärder mellan Elektrikerförbundet och Eio är avblåsta. På måndagskvällen återtog Eio uppsägningen av inkasseringsavtalet och därmed drog Elektrikerförbundet tillbaka de varsel som lagts tidigare.

– Vår position är stärkt. Jag är mycket nöjd. Nu kan vi i lugn och ro förhandla om det vi ska, medlemmarnas löner och villkor, säger Elektrikernas förhandlingschef Ronny Wenngren.

Sen tidigare har Elektrikerna varslat om strejk, där den första skulle bli aktuell vid 1 april. Eio la i förra veckan ett varsel om lockout mot elektriker på en rad företag. I fredags svarade Elektrikerförbundet med en strejk som riktade sig mot Eio-ansluta företag som arbetade på arbetsplatser där teknikavtalet gällde.

Det verkar också som att det senaste varslen från Eio och senast Elektrikerna har stört slutförhandlingarna inför ett industriavtal. Något som bland annat IF Metalls ordförande Anders Ferbe gav uttryck för när han kritiserade Elektrikerförbundet för det varsel som lades i fredags.

Ronny Wenngren menar också att behovet av att nå ett industriavtal också kan ha påverkat utvecklingen i elektrikerkonflikten.

Förhandlingarna mellan Elektrikerförbundet och Eio har varit igång under helgen och det landade då vid 19-tiden på måndagskvällen i och med att Eio drog tillbaka sin tidigare uppsägning av inkasseringsavtalet. Avtalet inbegriper att företagen drar den fackliga medlemsavgiften på lönen samt den kontrollavgift som används för att sköta de ackordslöner som finns i installationsavtalet mellan parterna.

I och med att Eio drog tillbaka sin uppsägning av inkasseringsavtalet, så kunde Elektrikerförbundet dra tillbaka alla sina varsel om stridsåtgärder, och även Eio drog tillbaka sitt lockoutvarsel.

Installationsavtalet fortsätter nu att gälla från den 1 april med sju dagars uppsägningstid från båda parter.

Under tisdagen fortsätter förhandlingarna om ett nytt installationsavtal.

– Nu förhandlar vi under fredsplikt. Men jag tror inte vi hinner klart till månadsskiftet, säger Ronny Wenngren.”

Källor: 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/if-metall-ovetande-om-strejkvarsel_8025904.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/facklig-splittring-i-avtalsrorelsen_8027814.svd

http://www.eio.se/avtal-2013/nyheter/sidor/strejk-avblast.aspx

http://tidningenelektrikern.se/elektrikern/2013/03/ingen/ 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält