Elektrikerförbundet utökar sina strejker för ett nytt inkasseringsavtal.

Elektrikerförbundet varslar om nya stridsåtgärder

Det är inte bara mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads som förhandlingarna om nytt kollektivavtal går trögt. Även när det gäller nytt Installationsavtal verkar det vara svårt att komma överens mellan arbetsgivarorganisationen Elektriska Installatörsorganisationen, EIO och arbetstagarorganisationen Elektrikerförbundet. Fackförbundet varslade den 22 mars om nya stridsåtgärder i form av ytterligare strejker som skall påbörjas 5, 8 och 11 april.

Syftet med varslet är att försöka få fram ett nytt inkasseringsavtal där arbetsgivarna skall stå för en del av fackförbundets kostnader för sin verksamhet. Det tidigare inkasseringsavtalet sades upp av arbetsgivarna då det efter domstolsbeslut framkommit att avtalet inte följer svensk lagstiftning. För mer information om detta, se nyheten "Aktuellt från byggbranschen" under rubriken "Varsel från Elektrikerförbundet om strejk" . 

Läs Elektrikerförbundets varsel från 22 mars här! 

Elektriska Installatörsorganisationens svar på Elektrikerförbundets varsel

”Elektrikerförbundet har i dag den 22 mars lagt ett varsel om strejk som innebär en omfattande upptrappning av konflikten på installationsområdet, huvudsakligen riktat mot företag inom industrin. Facket står fast vid det oacceptabla kravet att 0,5 procent av företagens totala lönesumma ska betalas till Elektrikerförbundet, istället för till medarbetarna.

- Varslet omfattar minst 1500 elektriker. Det är orimligt och konflikten helt förvållad av Elektrikerförbundet själva. De vägrar anpassa sig till gällande rätt och kräver att företagen ska betala för fackets ordinarie verksamhet. Detta kan arbetsgivarna aldrig acceptera, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

Elektrikerförbundet kräver att arbetsgivarna ska skriva ett nytt Inkasseringsavtal. Det ska enligt SEF dels inkludera inleverering av fackets medlemsavgifter, dels betalning av en avgift på 0,5 procent av lönesumman till facket. Fackets krav är ett medvetet försök att runda de domar som konstaterat att tidigare Inkasseringsavtal varit olagligt.

EIO har ända sedan 2007 försökt inleda förhandling med Elektrikerförbundet om hur det tidigare avtalet ska kunna ersättas av något som inte är i strid med gällande rätt. Elektrikerförbundet har dock vägrat. Efter att de förlorade frågan i Arbetsdomstolen i höstas försöker de nu tvinga företagen att behålla systemet i alla fall, med hot om en massiv och samhällsskadlig konflikt, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Elektrikerförbundets första varsel i konflikten lades i januari, samma dag som parterna bytte krav och omfattar ca 2500 elektriker. För att skydda de drabbade medlemsföretagen varslade EIO i förra veckan om spegellockout och lockout av konkurrensskäl. Varslet om lockout av konkurrensskäl om fattar ca 800 elektriker och var en direkt konsekvens av fackets varsel som strejk, utformat för att orsaka minsta möjliga skada.

Det här gäller konflikten
Bakgrunden till konflikten är Inkasseringsavtalet, ett avtal som bland annat ställer krav på att arbetsgivaren ska göra löneavdrag från de anställda och betala avdragna belopp till Elektrikerförbundet. Pengarna har förbundet fått för att kontrollera att elektrikernas ackordslöner är korrekta. 

Redan 2007 prövade Europadomstolen ett liknande avtal som fanns mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads, och konstaterade att avtalet var olagligt och i strid med Europakonventionen om mänskliga rättigheter när det gäller de som inte tillhörde fackföreningen. Efter detta fasade Byggnads och andra fack ut sina granskningsarvoden.
Elektrikerförbundet vägrade dock att diskutera en förändring av systemet utan drev i stället i avtalsrörelsen 2007, med stöd av en massiv konflikt, ett krav på att arbetsgivarna själva skulle betala den fackliga verksamheten. EIO medgav då att under två år betala 14 miljoner kronor till förbundet i syfte att underlätta en omställning till det nya rättsliga läget beträffande oorganiserade.

Men inte heller därefter ville Elektrikerförbundet avskaffa kontrollavgifterna. I stället valde man att till Arbetsdomstolen stämma ett antal av EIO:s medlemsföretag, som rättade sig efter Europadomstolens dom och upphörde med inkasseringen från oorganiserade. Domen kom i oktober 2012 och i den underkänner även Arbetsdomstolen systemet med inkassering från oorganiserade.

Trots detta fortsätter alltså Elektrikerförbundet nu att kräva mer pengar. Det avtal som facket i årets avtalsrörelse kräver att få teckna innebär att arbetsgivarna ska betala 35 miljoner kronor varje år direkt till Elektrikerförbundet för deras verksamhet.”

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält