Entrepreneur of the Year 2012

Einar Janson nominerad till Entrepreneur of the Year 2012!

Titania-koncernens grundare och VD, Einar Janson, har nominerats till Ernst & Youngs tävling Entrepreneur of the Year 2012, världens främsta utmärkelse inom entreprenörskap. Titania tycker att det är mycket glädjande att framgångsrika företagsledare uppmärksammas på detta sätt, då de fungerar som förebilder och inspirationskällor till andra företagare och entreprenörer, som spelar en oerhört viktig roll både för den svenska ekonomin och för samhället i stort.

Entreprenörskapet i Sverige

Sverige ligger idag relativt sett efter många jämförbara länder när det gäller entreprenörskap. T ex i undersökningen Entreprenörskap i Sverige 2012 - Nationell rapport, som tagits fram av Entreprenörskaps Forum och GEM, Global Entrepreneurship Monitor, placerar sig Sverige först på 17 plats av 23 undersökta innovationsdrivna länder. Detta trots att entreprenörskapet varit på tillväxt i Sverige de senaste åren.

Även kvinnors entreprenörskap och företagande är på betydligt lägre nivå än i andra jämförda länder. Jämfört med t ex USA så har Sverige ungefär hälften så stor andel av befolkningen som antingen planerar att starta eller redan driver ett eget företag. 

De som redan driver eget företag i Sverige, har dessutom relativt låga ambitioner när det gäller att få företaget att växa eller att expandera utanför landets gränser och detta trots Sveriges rika historia av framgångsrika entreprenörer som byggt upp internationella storföretag med Sverige som bas. 

Sverige är dessutom paradoxalt nog det land av samtliga undersökta där störst andel av befolkningen, hela 70 %, anser att "Närmiljön erbjudet goda entreprenöriella möjligheter". Trots detta så startas det relativt få företag, vilket delvis kan förklaras av att endast ca 40 % av svenskarna anser sig ha tillräckliga kunskaper och förmåga för att starta företag samtidigt som ungefär 35 % av befolkningen avstår från att starta eget, på grund av rädsla för att misslyckas. 

Sammanfattningsvis kan man därmed konstatera att entreprenörer och småföretagare i Sverige därför behöver all uppmuntran, inspiration och positiva förebilder som man kan få, då de står för en stor andel av landets ekonomiska tillväxt och är viktiga kuggar för att generera nya arbetstillfällen. Det är därför glädjande att se initiativ som tävlingen Entrepreneur of the Year.

Ernst & Youngs tävling Entrepreneur of the Year

Syftet med tävlingen är enligt Ernst & Youngs hemsida att "...synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Utmärkelsen ska även inspirera morgondagens entreprenörer."

Den första tävlingen hölls i USA år 1986 och med start år 1995 genomfördes tävlingen för första gången i Sverige, då under namnet "Årets Entreprenör". År 2001 bytte tävlingen namn till det nuvarande och tävlingen genomförs numera på regional, nationell och internationell basis.  

Vinnaren av Stockholmsregionens tävling kommer att koras under en galakväll den 15 november 2012. Vinnaren i Stockholmsfinalen går sedan vidare till den nationella tävlingen, där den stora finalen hålls i Blå Hallen i Stockholm den 13 februari 2013. Under kvällen skall även utses Bästa internationella tillväxt samt Årets kvinnliga stjärnskott och Årets manliga stjärnskott. 

Den/de entreprenör/er som tar hem segern i Sverige går vidare till en global final i Monte Carlo i juni 2013. 

Se denna länk för tidigare vinnare av den svenska nationella tävlingen. 

Mer information om tävlingen finns på Ernst & Youngs hemsida.  

Tävlingens Stockholmsjury 

Richard Båge, ordförande. Entreprenör och grundare av Insplanet och Mediaplanet International, Drake i SVT's produktion "Draknästet", vinnare av Entreprenuer of the Year i Stockholm 2008. 

Christina Fagerberg, Fagerberg & Dellby 

Gustav Bard, Fd VD för 3i  

Mats Björkman, CFO på B&B Tools AB   

Michaela Blomquist, VD på Michael Berglund Executive Search AB

Företaget Ernst & Young

Med totalt 152 000 anställda över hela världen, är Ernst & Young en av de absolut största internationella aktörerna inom rådgivning kring skatt, revision, redovisning, rådgivning och transaktioner. 

 Ernst & Young bistår alla sorters företag med rådgivning och har fokus på just företagare, entreprenörskap och de förändringar som entreprenörer kan åstadkomma genom sitt företagande. Företaget omsatte world wide ca 24,4 miljarder dollar under räkenskapsåret 2011/2012, varav cirka 2,9 miljarder kronor i Sverige. 

 

Mer information om Ernst & Young på deras hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält