Att reglerna för progressiva avskrivningar för bostadsrättsföreningar förändras är ingenting som kommer tvinga fram höjda avgifter, då förändringen blir rent bokföringsmässig.

Därför är hoten om bosmäll överdrivna

Nya regler för avskrivningar påverkar bostadsrättsföreningar från och med 2014. Men de hot som nyligen hörts om höjda avgifter är inget att oroa sig för, skriver Privata Affärers Marcus Hernhag.

Eftersom avskrivningarna inte är kassaflödespåverkande spelar det ingen stor roll huruvida fastigheten skrivs av linjärt eller progressivt. I alla fall inte så länge bostadsrättsföreningens kassaflöden kan finansiera reparationer och framtida underhåll.

De flesta bostadsrättsföreningar har i nuläget en progressiv avskrivningsplan. Det innebär att avskrivningarna årligen blir högre i takt med att husen åldras. En bra progressiv avskrivningsplan fungerar alldeles utmärkt. En fördel är att avskrivningarna då kan öka i ungefär samma takt som inflationen driver upp kostnaderna och/eller avgifterna höjs. Därmed blir avskrivningarnas del av resultatet oförändrad och med nollresultat blir kassaflödet därmed allt större så allt mer pengar sätts av. 

Om nybildade föreningar tvingas skriva ned värdet på föreningens fastighet linjärt innebär det i praktiken att avskrivningskostnaderna under föreningens första decennier blir högre, vilket allt annat lika skulle innebära stora förluster. 

Att gå med förlust på grund av en linjär avskrivningsplan ser jag inget problem med, eftersom kassaflödet är det viktigaste, inte resultatet. Visst ser det kanske illa ut med förluster, men tre av fyra bostadsrättsköpare tittar inte ens i föreningens årsredovisning. De som läser den kan förhoppningsvis tolka ett kassaflöde och annat väsentligt. Så länge kassaflödet är tillräckligt positivt för amorteringar och reparationer och de kommande årens underhåll är det onödigt att höja avgifter bara för en redovisningsprincip ändras.

Reglerna gäller från och med 2014, så sista ordet måste vara sagt tills bokslutet ska bli klart i början av nästa år. Låt oss hoppas att det denna gång till slut blir något som är anpassat efter bostadsrättsföreningar. Det är av tradition tyvärr så att årsredovisningslagen och dess tolkningar och rekommendationer på flera punkter anpassas främst efter aktiebolag.

Som bostadsrättsägare eller blivande köpare borde du inte behöva oroa dig för stora förändringar av lägenhetspriset eller avgifterna. Det är bara att ha is i magen när du läser om ”avslöjanden” om ”bosmäll”. Diskussionen har pågått och varit känd i över ett år och lär pågå ett tag till. Därför är det helt rätt att sätta press på Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer så att det blir ett bra resultat i slutändan.

Källa: Privataaffarer.se

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält