Statliga Medlingsinstitutet stoppade tillfälligt Byggnads strejk som skulle ha börjat den 19 mars.

Byggstrejken tillfälligt avblåst

Den strejk som fackförbundet Byggnads aviserat om med start den 19 mars stoppades tillfälligt av statliga Medlingsinstitutet den 18 mars. Strejken skulle ha påverkat ca 200 arbetsplatser, 6 000 medarbetare och skulle ha kostat ca 200 miljoner kronor om dagen, enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. Strejken och arbetsgivarorganisationens motåtgärder i form av lockout har nu skjutits upp 2 veckor och kan således träda i kraft först den 2 april.

Medlingsinstitutet beslut

Statliga Medlingsinstitutets beslut att skjuta på stridsåtgärderna går att läsa här. 

Sveriges Byggindustriers kommentar på Medlingsinstitutets beslut.

"Medlarna tvingar Byggnads skjuta på strejk

Medlingsinstitutet har beslutat att tvinga Byggnads att inte utlösa byggstrejken i morgon den 19 mars. Efter två veckors medling får parterna nu ytterligare två veckor på sig att försöka komma överens.

- Medlarna hade tillfälligt uttömt resurserna men nu tar vi nya tag. Vi uppskattar att det överhängande strejkhotet är avvärjt så att våra viktiga frågor om säkra byggen och trygga entreprenadkedjor kan hanteras i en miljö som ger bättre förutsättningar för att kunna enas om lämpliga avtalslösningar. Vi måste skapa arbetsro för våra medlemsföretag så att konflikter hör till undantagen. Vi kommer att anstränga oss och utgår ifrån att detta också gäller Byggnads, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Enligt 49 § MBL får Medlingsinstitutet besluta att en part ska skjuta upp varslade stridsåtgärder om det främjar en god lösning av tvisten. Byggnads varslade om strejk för drygt två veckor sedan. Medlingsinstitutets beslut innebär att medling nu kan fortsätta fram till tisdag den 2 april. Det betyder även att det finns goda möjligheter för industriavtalet att hinna komma på plats.

- Enligt vår uppfattning är detta en kraftig kritik mot Byggnads agerande. Vi ser fram mot två intensiva veckor med förhandlingar. Vår utgångspunkt är att våra krav om moderna löneformer, enklare regler i kollektivavtalet samt månadslön som huvudlöneform och mer lokalt inflytande ligger kvar helt oinskränkta, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier."

Byggnads kommentar på Medlingsinstitutets beslut:

"Medlingsinstitutet har idag meddelat att de använder sig av sin lagliga rätt att med tvång skjuta upp samtliga varsel om konfliktåtgärder. Byggnads tolkar detta som att medlarna vill få tid att hitta en öppning i frågan om huvudentreprenörsansvar och möta upp Byggnads avtalskrav. Nu vilar ett tungt ansvar på medlarna att få fram en lösning.

– Vi var tydliga i vårt besked igår om att medlarnas bud innebär försämringar av vårt avtal och att det inte mötte upp våra krav på att få ordning och reda bland underentreprenörerna. Vi tolkar medlingsinstitutets beslut som att de har tagit till sig av vår kritik och att frågan om huvudentreprenörsvar nu äntligen tas på allvar. Nu vilar ett tungt ansvar på medlarna att hitta lösningar och jag förutsätter att vi hädanefter kan gå in i konstruktiva samtal, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Självklart hade vi önskat att man hade tagit våra krav på allvar i ett tidigare skede. Fortfarande är vårt krav att huvudentreprenören ska ta ansvar för underentreprenörerna och att detta ansvar skrivs in i Byggavtalet. För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda helt avgörande, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin

– För oss har strejk aldrig varit ett självändamål. Vi förväntar oss att dessa två veckor är vad som behövs för att få till stånd ett reglerat huvudentreprenörsansvar som fungerar enligt den svenska modellen och därmed och ordning och reda i byggbranschen, säger Johan Lindholm."

 

Titania fortsätter att rapportera löpande om förhandlingarna om nya kollektivavtal inom bygg- och installationsbranschen.  

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält