Byggnads säger upp Byggavtalet och nu väntar stridsåtgärder!

Byggnads säger upp byggavtalet

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganiationen Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads om ett nytt Byggavtal, dvs kollektivavtal för byggbranschen, har pågått under cirka en månads tid. Det nuvarande avtalet gick ut 2013-02-28, utan att ett nytt avtal kunnat förhandlas fram. Som ett nästa steg i förhandlingarna säger nu Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder.

Byggnads uppsägning av avtalet 2012-02-28 

"Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder.

Byggavtalet löper ut den 28 februari och Byggnads säger idag upp Byggavtalet. Byggnads varslar också om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder ikraft 12 mars och 19 mars. Stridsåtgärderna omfattar ca 3 000 av Byggnads medlemmar och berör ca 80 företag på ca 160 byggarbetsplatser.

Sveriges Byggindustrier gör allt för att undvika att förhandla om den viktiga frågan om ordning och reda bland underentreprenörer på byggarbetsplatserna. Parterna har nu förhandlat i över en månad utan att vi har kommit ett enda steg närmre en lösning på problemet med underentreprenörskedjorna, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass. Det borde vara en fullständigt självklar sak att ställa upp på kravet om att huvudentreprenören också ska ha ansvar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen och de villkor som gäller på arbetsplatsen, säger Johan Lindholm. Byggnads ordförande.

Det som våra nordiska länder tycker är en självklarhet borde vara en självklarhet även i Sverige. I Norge har man infört s.k. solidaransvar vilket innebär att huvudentreprenören är ytterst ansvarig för att de anställda hos underentreprenörer får ut rätt lön. I Finland finns ett avtal mellan de finska byggfacken och byggarbetsgivarna där det finns ett ansvar hos beställaren för de underentreprenörer man anlitar. I Sverige menar jag att vi måste få en lösning av frågan som utgår från den svenska modellen där parterna tar ansvar för att lösa huvudentreprenörens ansvar fortsätter Johan Lindholm.

En viktig del av ordning och reda är frågan om en bra arbetsmiljö. Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i byggbranschen. Till detta kommer också våra krav på likabehandling av inhyrd personal och arbetstidsförkortning, säger Torbjörn Hagelin.

Sveriges Byggindustrier har istället valt att angripa våra kollektivavtal i grunden och de lönesystem som finns. BI:s krav innebära stora försämringar av Byggavtalet. Man vill flytta makten över lönebildningen från de anställda till företagen och man vill också försvaga Byggnads som facklig organisation. Det är väldigt förvånande att man väljer konfrontation istället för att börja med konstruktiva förhandlingar, fortsätter Torbjörn Hagelin.

Mot bakgrund av BI:s förhållningssätt finns det ingen annan väg än att säga upp Byggavtalet och varsla om konflikt. Ansvaret ligger nu tungt på BI att avbryta sina angrepp på våra kollektivavtal och istället börja diskutera frågan om ordning och reda på byggarbetsplatserna, avslutar Torbjörn Hagelin."

Källa: www.byggnads.se 

Sveriges Byggindustriers svar 2012-02-28

"De slår först och frågar sen. 

 Sveriges Byggindustrier har tagit emot en uppsägning av Byggavtalet och ett varsel om stridsåtgärder. Tusentals byggnadsarbetare omfattas, 80 företag drabbas och ett par hundra byggarbetsplatser stoppas om strejken träder i kraft.

- Det här är tvärtemot vad de själva sagt om ordning och reda. Istället orsakar de kalabalik och förstör förhandlingarna, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier konstaterar att Europas ekonomi är i kris och industrin kämpar med fler än 60 000 varsel. I detta läge går Byggnads ut i avsikt att försöka träffa det första avtalet i årets avtalsrörelse utan att ha vare sig erfarenhet eller lämplighet.

- De slår först och frågar sen. Dagen efter att vi varit överens om att fortsätta förhandla och vi har pratat om att förlänga avtalet så kommer de med ett varsel. De har inte bemött våra yrkanden i en enda del medan vi har bemött alla deras yrkanden, tagit dem på allvar och kommit med konstruktiva lösningar, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef.

Byggnads är ett mansdominerat höglöneförbund med löner som överstiger övriga LO-förbund. De riskerar sysselsättningen i hela näringslivet och tar på sig ett jättelikt ansvar. Sveriges Byggindustrier har idag haft kontakt med medlingsinstitutet och konstaterar att det är den vägen förhandlingarna kommer att ta från och med nu. Nu kommer Sveriges Byggindustrier och medlemsföretagen att se över hur en strejk skulle slå, vilka ekonomiska konsekvenser den skulle få och hur man ska kunna minska skadan för de människor och företag som drabbas."

Källa: www.bygg.org

Läs brevet med uppsägningen av byggavtalet från Byggnads till Sveriges Byggindustrier här! 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält