Fasad på ett vitt flerbostadshus.

Byggnads säger upp byggavtalet med arbetsgivarsidan.

Den 17 februari sa Byggnads upp det gällande byggavtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) för omförhandling. Det nuvarande avtalet löper därmed ut den 29 februari 2012 och fram tills dess bör ett nytt avtal vara färdigförhandlat, för att undvika eventuella stridsåtgärder eller andra åtgärder från facket eller arbetsgivarna.

För att underlätta förhandlingarna mellan parterna har tre medlare utsetts, som bland annat får i uppgift att försöka lösa Byggnads krav på en arbetsmiljöcertifiering. Förbundet vill lösa frågan om en arbetsmiljöcertifiering i samband med avtalsrörelsen. Det vill däremot inte BI som istället bjudit in flera fack, bland annat Byggnads, till ett samarbete för att lösa arbetsmiljöproblemen på landets byggarbetsplatser.

- Vi hoppas att avtalsuppsägningen nu sätter mer press på BI att ta med arbetsmiljöcertifieringen i avtalet. BI har konsekvent sagt nej till att diskutera arbetsmiljön och andra viktiga frågor, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på Byggnads.

Fackets lönekrav är 3,5 procent. Andra krav, förutom arbetsmiljöcertifieringen, är bland annat att anställda vid strandade förhandlingar har rätt till retroaktiv lön, att arbetstidsförkortningen utökas till 40 timmar och att föräldralönen förlängs.

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält