Bygglov klart för Tingstorget!

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun beslutade på ett nämndmöte den 23 augusti att bevilja bygglov för den första av Tingstorgets tre etapper. Sedan tidigare har markarbeten redan påbörjats. Nu har kommunen gett sitt godkännande för uppförande av de första bostadshusen.

Det beviljade bygglovet medger 4 flerbostadshus som omfattar totalt 181 lägenheter. Husen ser du i bildspelet övan.

-  Det känns väldigt positivt att vi nu fått alla beslut på plats som krävs för att börja bygga. För Titania är det viktigt att vi kommer igång och håller vår ambitiösa tidsplan, därför har vi jobbat i nära dialog med kommunen. Det ger lägre produktionskostnader och vi behöver inte störa grannarna i onödan under en utdragen period, säger Titanias projektchef Massoud Zolfaghari.

Detaljplanen för Tingstorget antogs på kommunfullmäktige den 21 juni och vann laga kraft den 3 augusti. Bygglovet har nu beviljats 20 dagar senare. Ett väldigt snabbt förfarande för en exploatering av denna storlek.

- Det här är omvandling av miljonprogrammet på riktigt. Nu tillför vi nya bostäder och handel, som på sikt kommer att öka Albys attraktivitet. Det finns en stor potential i områden som Alby, det kommer allt fler att inse. Det här blir startskottet för det nya Alby som växer fram, säger Massoud Zolfaghari.

När alla Tingstorgets etapper är klara kommer det att stå 11 nya punkthus och 3 nya lamellhus längs Lagmansbacken och Tingsvägen. Vid tunnelbanan uppförs ett nytt torgstråk och ett nytt torg ersätter det befintliga utanför tunnelbanan. I de nya husens bottenvåningar kommer det att finnas verksamhetslokaler för uthyrning till affärer och annan service.

Är du intresserad av att bo i Tingstorget eller att öppna en verksamhet i någon av de nya lokalerna?

Om du är intresserad av att bo i en av bostäderna ska du anmäla ditt intresse genom länken nedan:

ANMÄL DITT INTRESSE HÄR!

Om Du vill bedriva verksamhet i något av de nya husen ska Du anmäla detta via info@titania.se.

Om du har specifika frågor kan du kontakta mäklare Sahar Asgari på 08-441 57 18 eller via sahar.asgari@nytthem.se eller mäklare Markus Elias på 08-409 295 63 eller via markus.elias@nytthem.se.

Intressanta länkar

Läs mer om Tingstorget på projektets hemsida tingstorget.nu.

Läs de senaste uppdateringarna kontinuerligt på Tingstorgets Facebook-sida.

Läs mer om projektet Tingstorget på denna hemsida.

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält