Regeringen har överlämnat ett förslag till lagrådet om att införa obligatoriska personalliggare i byggbranschen, något som Sveriges Byggindustrier kämpat länge för.

Byggbranschen välkomnar personalliggare

Idag har regeringen föreslagit lagrådet att personalliggare och oannonserade kontrollbesök från Skatteverket ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen.

- Ett långt och uthålligt opinionsarbete har äntligen resulterat i något konkret. Med personalliggare i byggbranschen får vi ett av de viktiga verktygen på plats för att stärka den sunda konkurrensen och motverka ekonomisk brottslighet, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

Källa: Sveriges Byggindustrier

Förslag om personalliggare i byggbranschen till Lagrådet

Personalliggare och oannonserade kontrollbesök ska införas för byggbranschen. Syftet med förslaget är att minska förekomsten av svartarbete och främja sundare konkurrensförhållanden i branschen. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnas till Lagrådet idag.

Regeringen fortsätter arbetet med att bekämpa skattefusket. Flera åtgärder mot odeklarerat arbete har redan genomförts genom bl.a. jobbskatteavdraget, skattelättnader för hushållstjänster och skattereduktion för ROT-arbete. I det förslag som regeringen idag lämnar till Lagrådet föreslås att personalliggare införs inom byggbranschen.

Förslaget innebär att bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. Den som bedriver byggverksamhet ska löpande föra personaliggare över de personer som är verksamma i byggverksamheten. Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatsen för att kontrollera personalliggaren. Vid kontrollbesöken kommer Skatteverket kunna ta del av byggarbetsplatsens samlade personalliggare vilket bidrar till att synliggöra de olika entreprenörerna på bygget. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheterna inte fullgörs.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Källa: regeringen.se 

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält